Meget god score for SMRs Masterprogram

SMRs Masterprogram The Theory and Practice of Human Rights får meget god score i NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlige Studiebarometer. Helt på topp finner vi SMRs bibliotekstjeneste.

SMR-studrentene er gjennomgående fornøyde med masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights. (Avgangsklassen for 2015 – ill.foto, Lila Zotou)

Studiebarometeret er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. På Studiebarometeret.no finnes studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer, og bygger på en nasjonal spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen omfatter ca. 60 000 studenter hver høst. Siste score er nettopp publisert, og omfatter altså undersøkelsene fra høsten 2015. Barometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.

Meget positiv respons

SMRs masterprogram får gjennomgående meget positiv respons, med positive avvik i forhold til landsgjennomsnittet for 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner.

For Undervisning og veiledning scoret SMRs program et snitt på 3,7 av 5 mulige, mens Studie-og læringsmiljø ga en score på 4,1 og Medvirkning 3,6. Samtlige bedre enn både UiO-og landsgjennomsnittet.

Engasjement og sammenheng og Relevans for arbeidslivet hadde begge en score ørlite lavere enn UiO-og landsgjennomsnittet, men med en score på henholdsvis 3,9 og 4,1 må man likevel si seg fornøyd.

Fornøyde med biblioteket – og hvor de er

SMR-studentene vurderte Eksamens-og vurderingsformer til 3,9 av 5 mulige, og Eget læringsutbytte til 3,8.

Helt på topp hva angår positiv score blant studentene ved SMRs masterprogram finner man Bibliotek og bibliotekstjenester, med 4,9 av 5 mulige, og tilsvarende  stor støtte til utsagnet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på.

Publisert 4. feb. 2016 14:43 - Sist endret 4. feb. 2016 14:50