MRforum: Barn i fengsel; særlig om asylsøkere

Se dette MRforumet strømmet på Morgenbladets portal

MRforum i en fullsatt Professorbolig, foto: C. Kullgreen

I panelet denne gangen satt Helga Fastrup Ervik, kontorsjef på Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, Jan Olav Frantsvold, leder på juridisk avdeling i Politets utlendingsenhet og Ann-Magrit Austenå, Generalsekretær i NOAS. Ordstyrer Jan Helgesen, førsteamanuensis på Norsk senter for menneskerettigheter.

Se strømningsartikkel på Morgenbladets portal

Publisert 23. nov. 2016 09:19