Mrforum om terror og rettsstaten: i spennet mellom å "gjøre for mye" og å "gjøre for lite"

Inngripende i privatlivet og å ikke makte og avdekke trusler for demokratiet og rettstaten.

(Bilde: CKA)

To ytterpunkter

Den 10. mai arrangerte vi MRforum med tema terror og rettstaten, og så på forholdet mellom terrorbekjempelse og ivaretakelse av de rettstatlige friheter, i lys av Rolfsensaken.

Med panelet bestående av Sveinung Rotevatn, Jon Fitje Hoffmann og Jon Wessel-Aas, og godt oppmøte og et høyst relevant publikum, ble det en interessant diskusjon i Professorboligen.

Innledningene og debatten etterpå beveget seg mellom to ytterpunkter: faren for å "gjøre for mye", altså at overvåkningen blir for inngripende i privatlivet, og å "gjøre for lite", altså at man ikke makter å avdekke trusler for demokratiet og rettsstaten.

Er det mulig å forhindre alvorlige angrep på vårt åpne samfunn?

Diskusjonen fokuserte mye på grensene for inngrep i privatlivet i et liberalt demokrati. I et liberalt demokrati, slik vi tradisjonelt oppfatter begrepet, er det i det hele tatt mulig å forhindre alvorlige angrep på vårt åpne samfunn?

MRforumet ble strømmet for Morgenbladets portal og kan sees her

 

Av Cathrine Kullgreen

Publisert 16. mai 2016 11:16 - Sist endret 30. mai 2016 16:50