Spesialutgave om seksuell orientering og kjønnsidentitet

Denne spesialutgaven av SMRs tidsskrift Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter.  Retten til kjønnsidentitet har stort sett fokusert på personer som i voksen alder ønsker å skifte kjønn. I denne utgaven retter imidlertid  professor Kirsten Sandberg fokus på barnekonvensjonens betydning mens stipendiat Anniken Sørlie, gjennom intervjuer med barn og foreldre, viser hvordan mangel på sosial og rettslig anerkjennelse oppleves.

 

Dette temaet inngår i et aktuelt forskningsprosjekt ved UiO, der tidsskriftets gjesteredaktør, professor Anne Hellum, står sentralt. Forskningsprosjektet omhandler LHBTI-personers rettsstilling etter menneskerettighetene og norsk rett. 

 

Sverige var det første landet til å vedta en egen lov for endring av juridisk kjønn i 1972, skriver forskning.no/ UiO-medarbeider Elise Koppang Frøjd. 

Tyskland var det andre landet til å vedta en egen lov. Forfatningsdomstolen i Tyskland satt i 2011 kravet om sterilisering i tilknytning til kjønnsskifte ut av kraft. Land som Spania, Portugal, Danmark, Irland, og også Argentina og Malta, ligger langt foran Norge.

I Norge har tiden nærmest stått stille. Frem til nå. Dagens praksis for endring av juridisk kjønn stammer fra 1970-tallet. I en forskrift fra 1979 der det står at «Fødselsnummer kan endres dersom kjønsstatus endres». Denne forskriften har senere blitt erstattet av nyere forskrifter i 1994 og i 2007.

Hvorfor har ikke den norske praksisen endret seg? Hvorfor har det ikke kommet noen lovregulering før nå?

– Det er først nå når menneskerettighetsorganer og nasjonale domstoler har kommet på banen og konstatert brudd på grunnleggende rettsprinsipper som retten til privatliv, selvbestemmelse og likebehandling, at de menneskerettslige sidene ved kjønnsskifte har blitt løftet frem, sier stipendiat Anniken Sørlie ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Sammen med Professor Anne Hellum forsker Sørlie på transpersoners rettighetsvern som en del av forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett.

Både Hellum og Sørlie er blant forfatterne i denne utgaven, som er gjesteredigert av Anne Hellum. 

komplett innholdsfortegnelse

Tidsskriftets hjemmesider med mulighet for nedlasting 

Beslektet nyhetsoppslag i forskning.no

Publisert 4. feb. 2016 13:57 - Sist endret 5. feb. 2016 14:57