NORDEM: - Flere viktige valg i 2015

Krisen i Ukraina fortsetter, mens valgene som ble holdt i Myanmar og Nigeria går inn i historiebøkene. 

Les mer om NORDEMs tilstedeværelse under disse og flere hendelser i NORDEMs årsrapport for 2015.

NORDEM er den norske ressursbanken for demokrati og menneskerettigheter. Beredskapsstyrken er en leverandør av sivile eksperter til internasjonale oppdrag til støtte for menneskerettigheter og demokratisering, finansiert av det norske Utenriksdepartementet.

I 2015 bidro beredskapsstyrken med til sammen 45 eksperter for å fremme godt styresett, demokratiske institusjoner og rettssikkerhet, med OSSE, FN og EU som viktigste samarbeidspartnere.

Eneste internasjonale observatør i Øst-Ukraina

NORDEM sekonderte 17 personer til OSCE Spesial Monitoring Mission to Ukraine. OSCE-utsendingene er de eneste internasjonale observatørene øst i Ukraina som objektivt observerer og rapporterer fakta i en konflikt som har så langt har krevd 9000 menneskeliv.

Støtte til FN og EU

NORDEM fortsatte å støtte FNs fredsbevarende oppdrag i Den demokratiske republikken Kongo. Ressursbanken var stolte over å for første gang sekondere​ to eksperter på valg og menneskerettigheter til EU External Action Service (EUs utenrikstjeneste).

Historisk valg i Myanmar og Nigeria

Den norske beredskapsstyrken sendte ut mer enn 100 valgobservatører i totalt 18 oppdrag, blant dem EUs første valgobservasjonsoppdrag i Myanmar, der det ble avholdt historiske valg i november 2015. Fire NORDEM-observatører dokumenterte om valgene overholdt internasjonale standarder.

Ansatte observerte også presidentvalget i Nigeria, hvor makten ble overlevert fra president Jonathan til president Bahari på fredelig vis.

NORDEM takker Utenriksdepartementet, våre partnere og våre styrke-medlemmer for deres støtte i 2015 og ser frem til å fortsette samarbeidet.

Publisert 25. apr. 2016 11:37 - Sist endret 25. apr. 2016 13:10