Over 500 søkte - 23 kom inn på SMRs master

Undervisningsleder Gentian Zyberi kunne mandag 29. august ønske velkommen til 23 nye studenter ved SMRs masteprogram - Theory and Practice of Human Rights 

Det nye studentkullet ønskes velkommen av professor Bård A Andreassen (stående). foto:cba

Det tverrfaglige masterprogrammet Theory and Practice of Human Rights vekker stor interesse. Over 500 søkere meldte seg til de 23 tilgjengelige plassene på det toåarige masterprogrammet ved SMR. Blant studenter og lærere finner vi samfunnsvitere, jurister og filosofer, og dette understreker programmets sterke element av tverrfaglighet. I tillegg til at dette engelskpråklige programmet i høy grad er internasjonalt: Hele 15 nasjoner er representert blant årets 23 studenter, som altså vil utgjøre et viktig innslag ved senteret i løpet av dde to neste årene. 

Publisert 29. aug. 2016 15:13 - Sist endret 30. aug. 2016 09:49