Rettsstaten – en veiledning for politikere – på norsk

Rettsstaten – en veiledning for politikere foreligger nå på norsk, takket være tidligere vitenskapelig assistent Agnieszka Cybulska, som har oversatt heftet fra engelsk etter oppdrag fra SMR.

Publikasjonen utgis i SMRs Occasional Paper Series.

Formålet med denne veiledningen, som opprinnelig er et samarbeidsprosjekt mellom  Raoul Wallenberg-instituttet for menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett ved Lunds universitet i Sverige og Hague Institute for Internationalisation of Law (HiiL) i Nederland, er å gi politikere en innføring i rettsstatens grunnleggende prinsipper.

Et globalt ideal

Rettsstaten har blitt et globalt ideal og en målsetning, støttet av individer, regjeringer og organisasjoner i hele verden. Den anses som hjørnesteinen i nasjonale politiske og juridiske systemer, og den er også i stadig større grad anerkjent som et grunnleggende element i internasjonale relasjoner.

I sluttdokumentet fra verdenstoppmøtet i 2005 ble verdens stats- og regjeringssjefer enige om å anerkjenne behovet for en universell tilslutning til, og gjennomføring av, rettsstaten på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Ett år senere vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om rettsstaten på nasjonalt og internasjonalt nivå, og den har siden fortsatt å gjøre dette i sine årlige sesjoner.

I 2010 besluttet Generalforsamlingen å sammenkalle til et møte på høyt nivå om rettsstaten på nasjonalt og internasjonalt nivå under sin 67. sesjon i 2012.

Rettsstaten forklart

Formålet med denne veiledningen er altså å forklare grunnelementene i rettsstaten på begge nivåene. Den forklarer også hvordan rettsstaten på nasjonalt nivå er avhengig av rettsstaten på internasjonalt nivå, og omvendt.

En omfattende litteratur om temaet finnes naturligvis allerede. Det har likevel blitt ansett som verdifullt å lage en kort innføring slik at travle politikere ville være i stand til å sette seg raskt inn i emnet, med et spesielt fokus på deres rolle og hvordan de selv kan bidra til å fremme rettsstaten.

Utgiverinstituttene er bevisste på at innholdet i veiledningen kan oppfattes som å gjenspeile bare et begrenset utvalg av verdens ulike rettssystemer. Håpet er likevel at teksten skal være relevant for alle som er berørt.

(Førsteutkastet til veiledningen ble ført i pennen av Dr. Ronald Janse, leder av rettsstatsprogrammet ved HiiL, og finansiert av Henry G. Schermers stiftelse ved det Nederlandske instituttet for høyere studier i humaniora og samfunnsvitenskap. Det videre arbeidet ble så utført ved begge tilsynsinstituttene. Innholdet ble deretter gjennomgått av medlemmene fra InterAction Council og representantene fra Den interparlamentariske unionen (IPU). Individuelle eksperter har også bidratt med verdifulle kommentarer. Den siste revisjonen ble utført av Dr. Hans Corell, styreleder ved Raoul Wallenberg-instituttet og tidligere rettssjef i De forente nasjoner.)

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. feb. 2016 12:03 - Sist endret 30. mars 2016 11:53