SMR-forsker gir FN råd mot politi-tortur

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew deler erfaringer fra norsk politi med FNs spesialrapportør mot tortur. 

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew rådgir FN om hvordan politiet kan endre avhørsmetoder. (Foto: UiO).

Gjesteforsker ved SMR Asbjørn Rachlew er invitert av FNs spesialrapportør på tortur, Juan Méndez, inn i en ekspertgruppe som skal forhindre nedverdigende og umenneskelig behandling under politiavhør verden over.

FN vil lære av norsk politis erfaringer med å innføre avhørsmetoder som respekterer menneskerettighetene. Ekspertgruppen møtes i Washington i dag.

Les mer i NRKs sak om hvordan norske erfaringer skal bistå FNs arbeid mot tortur.

Ønsker internasjonale politi-standarder

Etter å lenge ha slitt med avhørsmetoder, er Norge nå blitt et foregangsland internasjonalt på avhørsteknikker som respekterer menneskerettighetene.

Kunnskapen Rachlew skal dele med FN, bygger på oppgjøret med norsk politis manipulative avhørsmetoder på 2000-tallet etter flere norske justismord. Rachlew var selv sentral i å innføre K.R.E.A.T.I.V-metoden i norsk politi, i samarbeid med den erfarne politimannen og forskeren Ivar Fahsing. K.R.E.A.T.I.V. et forskningsbasert program der politiet ikke bryter menneskerettighetene.

I praksis innebærer det at politiet under avhør skal innhente informasjon og innta en åpen holdning til det som også kan bekrefte siktedes uskyld. Målet er å innhente relevant informasjon, ikke tvinge fram en tilståelse. Det innebærer at uskyldspresumpsjonen, prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, settes ut i live. 

- Etterforskere trenes opp til å teste alle relevante hypoteser. Dette skjer i motsetning til tidligere, da målet var å få bekreftet politiets teorier gjennom tilståelser, sier Rachlew.

Nylig delte Rachlew disse erfaringene med et panel under FNs menneskerettighetsråd.

Sprer norsk metode i Asia

Erfaringene Rachlew skal dele med FN bygger også på SMRs undervisning og samarbeid med politikolleger i Asia. SMR underviser politi i Vietnam og Indonesia i etterforsknings- og avhørsmetoder uten tortur. Det skjer i et samarbeid mellom SMR, Politihøgskolen og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Les mer om samarbeidet her: Slik brukes 22. juli-erfaringer brukes for å bekjempe tortur blant politi i Asia.

Ber Norge gå i bresjen

Rachlew mener det er avgjørende å få på plass internasjonale minimumsstandarder for politiets arbeid. Her mener han Norge bør gå i bresjen for internasjonale standarder for politimetoder. 

I dag finnes det ingen internasjonale standarder for avhør. Utdannelsen i avhørsteknikk ved Politihøgskolen følger minimumsstandardene fra Europarådet, de såkalte CPT-standardene. Kun en håndfull vestlige land har innført metodene i eget politi eller i egen politiundervisning.

FNs spesialrapportør mot tortur legger fram sin rapport om politimetoder for FNs generalforsamling i oktober.

 

Den norske avhørsmodellen K.R.E.A.T.I.V

  • Målet bak avhørsteknikkene er å forhindre falske tilståelser og justismord.
  • Metoden setter ut i praksis prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, uskyldspresumpsjonen. 
  • Dette skjer ved at politi under avhør skal innhente informasjon og innta en åpen holdning til det som også kan bekrefte siktedes uskyld. 
  • Avhøret skal ikke brukes til å tvinge fram en tilståelse eller bekrefte politiets mistanker, slik praksis var tidligere.
  • Teknikkene er utviklet av etterforskerne Asbjørn Rachlew og Ivar Fahsing etter inspirasjon fra den britiske avhørsmetoden «PEACE» og «Investigative Interviewing». 

Asbjørn Rachlew

  • Gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, i permisjon fra Oslo politidistrikt som avhørsspesialist.
  • Skrev doktorgrad doktoravhandlingen Justisfeil ved politiets etterforskning, noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak fra 2009.
  • Rachlew var rådgiver under avhørene av massedrapsmannen Breivik etter 22. juli-massakren.

 

Emneord: Menneskerettigheter Av Tone Magni F. Vestheim
Publisert 7. juli 2016 11:52 - Sist endret 21. des. 2020 14:14