Viktig samtale med Marina Nemat

Gjest på To damer og en te' denne gangen var forfatter Marina Nemat som ble fengslet, torturert og dødsdømt for å snakke ut mot Iranske myndigheter. Du kan se hele her

Marina Nemat, Anine Kierulf og Inga Bostad under samtalen i Professorboligen. (foto: tmf)

Nemat i Norge i forbindelse med Oslo Freedom Forum

Damenes møte med Nemat til te i Professorboligen ved Det juridiske fakultet resulterte i et godt publikumsoppmøte - tirsdag i Freedom-Forum-uken. 
Vigdis Freedom Foundation - en stiftelse som skal gi juridisk bistand til kvinnelige samvittighetsfanger - var medarrangør. Nemat er et av styremedlemmene og lanseringen av stiftelsen fant sted på Oslo Freedom Forum.

Rystende om kontrasten før og etter revolusjonen i Iran

SMR-direktør Inga Bostad og forsker ved SMR, Anine Kierulf, inviterte til ny utgave av det akademiske talkshowet To damer og en te'. Akademisk talkshow er undersøkende samtaler knyttet til rett og galt, ansvar og plikter, individ og samfunn, og ser på menneskerettighetene i en litt større kontekst. 
I denne samtalen med Nemat søker damene blant annet å få frem en beskrivelse av situasjonen før revolusjonen i Iran, som Nemat vokste opp i, for å få frem bakteppet for hennes dramatiske historie og opplevelser.

Nemat ga en rystende skildring av kontrasten mellom Iran før og etter den islamske revolusjonen. Hun beskrev et liberalt samfunn, men samtidig var det understrømninger; den religiøse kulturelle bevegelsen gikk undergrunn, den forsvant ikke. Den største feilen var i følge Nemat at man undervurderte styrken av den "tsunamien" som hadde blitt undertrykt og som hadde gått undergrunn. Og mange var sterkt skeptiske til "vestliggjøringen" av Iran.

Fra miniskjørt til påbudt hijab 

Marina Nemat fikk god plass til å skildre sin egen utvikling, fra en ganske vanlig ungdomsskoleelev til fengslet opposisjonell.

Revolusjonen i 1979 ga som kjent støtet til en kulturell revolusjon. De nye makthaverne angrep og stengte universitetene. Ungdomsskolen den da 15-årige Nemat selv var elev ved ble også utsatt for overgrep: makthaverne erstattet godt kvalifiserte lærere med 18 - 19 år gamle, ukvalifiserte, rigide og fundamentalistiske ungdommer. 
Kleskoden ble forandret, miniskjørt som hadde vært lovlig, ble ulovlig, samt sminke og å trimme egne øyenbryn, Hijab var allerede blitt påbudt, noe som var hardt å svelge for den unge jenta. Samtidig ble flere av hennes venninner utsatt for overgrep: 
"The principal grabbed her at the back of the hijab and pushed her head over a bucket with sewer water and washed her face with this sewer water with a sponge. I still feel like I am going to vomit when I talk about it" 

Opprør, fengsel og tortur

Denne episoden var en av mange som førte til et elevopprør som Nemat ledet. Det varte i 3 dager. Resultatet for Nemat var fengsel og tortur, som hun den dag i dag har vanskeligheter med å skildre. 

Men summen av Nemats erfaringer kom likevel rystende godt fram i en te-samtale som åpnet for dypt menneskelige sider ved det å gjennomleve undertrykkelse og overgrep.

 

Av Cathrine Kullgreen
Publisert 6. juni 2016 11:06 - Sist endret 7. juni 2016 18:17