To SMR-forskere innvalgt i Akademiet for yngre forskere

SMR-stipendiat Sofie Høgestøl, og Maja Janmyr, som tiltrer i professorstilling ved SMR frra årsskiftet, er innvotert som nye medlemmer av Akademiet for yngre forskere. 

 

Akademiet for yngre forskere opptar i disse dager 12 nye medlemmer, i tillegg til Høgestøl og Janmyr. Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.

Nasjonalt akademi - tydelig stemme

Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet søker å være tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt, samt å reflektere kjønnsbalansen blant dagens yngre forskere. Organisasjonen ønsker også å reflektere den internasjonale sammensetningen blant yngre forskere i Norge, så godt det lar seg gjøre med norsk som arbeidsspråk.
 

40 medlemmer - på sikt

Da Akademiet ble etablert i 2015 ble det tatt opp 20 medlemmer, like mange kvinner og menn. Etter andre opptak består Akademiet nå av 62 % kvinner og 38 % menn. Endringen i kjønnsfordelingen skyldes at nesten 70 % av søkerne i år var kvinner. Akademiet vil imidlertid jobbe for en jevnere kjønnsbalanse og oppfordrer dyktige menn til å søke i neste opptaksrunde. Videre håper Akademiet å øke andelen medlemmer fra andre deler av landet enn i Oslo. I følge vedtektene skal Akademiet på sikt ha 40 medlemmer.

Engasjement vektlegges

Innvalgskomiteen har bestått av fire av Akademiets medlemmer (Kyrre E. Emblem, Katrien De Moor, Alexander R. Jensenius og Ingeborg P. Helland) og to eksterne medlemmer. De eksterne medlemmene var Terje Lohndal fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som også hadde en sentral rolle i etableringen av Akademiet i 2015, og Anders Kvernmo Langset, som er politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Kirke- utdanning- og forskningsfraksjonen. Basert på søknadene valgte komiteen ut 20 kandidater som ble intervjuet i grupper.
Intervjukomiteen har lagt vekt på søkernes engasjement for forskningspolitikk og formidling, potensiale for å bidra til videreutvikling av akademiet, samt deres vitenskapelige nivå og evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte.

De nye medlemmene

De 14 nye medlemmene som er tatt opp for perioden 2017-2021 er:
Anne Maria Eikeset (biologi, Universitetet i Oslo), Guro Busterud (lingvistikk, NTNU), Heidi Holmen (helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus), Ingrid Lossius Falkum lingvistikk, Universitetet i Oslo), Jan Terje Andersen (medisin, Universitetet i Oslo), Kim Senger (geologi, UNIS), Maja Janmyr (jus, Universitetet i Bergen), Marianne Hem Eriksen (arkeologi, Universitetet i Oslo), Marta Bivand Erdal (samfunnsgeografi, PRIO), Marte Blikstad-Balas (utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo), Morten Jerven (global endring og internasjonale relasjoner, NMBU), Sofie A. E. Høgestøl (jus, Universitetet i Oslo), Solfrid Brattland-Sanda (idrettsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge) og Stefka G. Eriksen (filologi, NIKU).

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling på SIMULA der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. okt. 2017 10:44 - Sist endret 18. mars 2019 11:59