SMR-forsker i NRK-dokumentar

Asbjørn Rachlew, avhørsekspert og gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter har en sentral rolle i NRK Brennpunkts dokumentar Avhøret. Dokumentaren tar for seg hvordan feil i avhør kan forspille etterforskningen av en kriminalsak. Se dokumentaren.

SMR-forsker Asbjørn Rachlew underviser (foran). Her sammen med lektor ved Politihøgskolen Ivar Fahsing på undervisningsoppdrag for SMR. 

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) underviser politi i metoder som skal forebygge tortur og hindre justisfeil i våre samarbeidsland, Indonesia, Vietnam og Kina. Senteret samarbeider også med FNs spesialrapportør på̊ tortur om å utvikle globale standarder for politiets etterforskningsmetoder. 

Et foregangsland

Norge har nå blitt et foregangsland internasjonalt på avhørsteknikker som respekterer menneskerettighetene. Vendepunktet kom etter flere saker på 90-tallet hvor norsk politi fikk kritikk for å, med eller uten overlegg, ha manipulert frem tilståelser fra mistenkte.

Metoden som brukes av norsk politi har fått betegnelsen KREATIV. Dette er en videreutvikling av den Britiske modellen for politiavhør, PEACE. Begge modellene bygger på en metodikk kalt investigative interviewing, eller etterforskningsintervju. Den begrepsmessige endringen fra «avhør» til «intervju» er i seg selv et poeng: Formålet med intervjuet er å fremskaffe mest mulig korrekt informasjon, ikke å bekrefte mistanken en allerede har rettet mot den antatt skyldige.

Styrker rettssikkerheten

Intervjumetoden er avgjørende fordi måten menneskets hukommelse og minne fungerer på er slik at en alltid vil søke å bekrefte de hypotesene en allerede har etablert, og se bort fra informasjon som avkrefter hypotesen. Politietterforskeren vil derfor være avhengig av støtte fra en metodikk som motvirker den naturlige tilbøyeligheten til å søke bekreftelse. Forskning viser også at jo mer press en er utsatt for, jo mer tilbøyelig er en til å ta beslutninger som ikke er tilstrekkelig funderte i tilgjengelig informasjon. I etterforskningen av en kriminalsak kan konsekvensen være at feil person blir anklaget. Om rettsvesenet for øvrig ikke besitter metoder for å avdekke feil begått under politietterforskningen, kan følgen bli at noen blir dømt for en forbrytelse de ikke har begått.

Selv om Norge har blitt et foregangsland på intervjumetodikk, betyr ikke dette at feil ikke kan skje. Det er derfor viktig med medie-oppmerksomhet omkring disse spørsmålene.

Se også Uniforum.

Av Knut D Asplund
Publisert 14. mars 2017 09:55 - Sist endret 15. mars 2017 13:15