Se "Civil Resistance in the Contemporary U.S" seminar med Erica Chenoweth

Se PRIO og SMR, UiO sitt vellykkede 'spin-off' seminar, med Erica Chenoweth's 'keynote speech' om sivil motstand i dagens USA under Trump, og paneldebatt etterpå, strømmet på Morgenbladets portal

Bilde fra paneldebatten, fra venstre: Direktør SMR, Inga Bostad (moderator), Professor ved Universitetet i Denver, Erica Chenoweth, Professor ved UiO, Scott Gates og Programdirektør ved SMR, Gisle Kvanvig (foto: PRIO)


Onsdag forrige uke den 24. mai, ble innvielsen av Oslo-forelesningene om fred og konflikt vellykket markert i Gamle festsal og mottakelse i Professorboligen etterpå. Arrangementet er det første i en serie med Universitetet i Oslo og Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO). Arrangementene skal markerer gjensidig forpliktelse fra de to institusjonene til å samarbeide for å sikre Oslos fremtid som det ledende knutepunktet for vitenskapelig innsikt i fred og konflikt, manifestert i utdanning, forskning og samhandling med beslutningstakere og utøvere, samt engasjement i offentlig debatt.

 

Publisert 29. mai 2017 16:25 - Sist endret 29. mai 2017 16:25