Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2017 går til Sofie A. E. Høgestøl

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Sofie A. E. Høgestøl artikkelprisen for unge forskere 2017. Artikkelen The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: A Singular Victory in the Fight Against Impunity ble publisert i Nordic Journal of Human Rights i oktober 2016.

Artikkelen var en av de første vitenskapelige publikasjonene om rettsprosessen og dommen mot den tidligere diktatoren i Chad, Hissène Habré, ved Den ekstraordinære afrikanske domstolen i Senegal.

Straffeforfølgelse for menneskerettsforbrytelser

Artikkelen til Høgestøl analyserer hvordan ofrene i Tjad jobbet i over 25 år for å få Habré straffeforfulgt for menneskerettsforbrytelsene som ble begått under hans regime på 80-tallet, rettsmekanismen som ble opprettet av Den afrikanske union i Senegal for å få Habré stilt for retten i 2012, og dommen fra denne «ekstraordinære afrikanske domstolen» som dømte Habré til livstid i fengsel for forbrytelser mot menneskeheten i 2016. Til slutt vurderer Høgestøl hvor vidt denne rettsprosessen mot Habré kan brukes som en modell for å straffeforfølge andre statsledere for menneskerettsforbrytelser i fremtiden.

SMR-stipendiat

Sofie A. E. Høgestøl er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og mottok et Fulbright-stipend i 2011 for å ta mastergrad i rettsvitenskap ved Georgetown University.
Om Fulbrights artikkelpris for unge forskere:

  • Deles ut for første gang i 2017 til den beste vitenskapelige artikkel publisert av unge norske Fulbright stipendiater
  • Årets pris deles ut i en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt torsdag 15. juni.
  • Prisen er på NOK 10 000
Publisert 16. juni 2017 09:53 - Sist endret 18. mars 2019 11:57