River Hustad ny PhD

River Kate Hustad, som gjennom mange år har vært tilknyttet SMR I ulike funksjoner, forsvarte 2. februar sin avhandling for graden Ph.d: Government belongs where there is Poverty - The obligations of states in International Human Rights Law to Break the Chains of Poverty.

River Kate Hustad (t.v.) forsvarte sin avhandling i en disputas som ble ledet av SMR-direktør Inga Bostad (t.h.)

Tidligere samme dag holdt hun sin prøveforelesning over oppgitt tema:
Which legal doctrinal approach to socio-economic rights can best ensure protection for a universal social minimum in Law?

Fattigdom i et menneskerettighetsperspektiv

Hustads avhandling setter fattigdom og jus i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv, med særlig fokus på den internasjonale retten til liv. Avhandlingen presenterer en positivistisk analyse av stater der fattigdom eksisterer, og fortsetter å eksistere. Er slike stater i permanent konflikt med sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser?

Plikter å utrydde fattigdom

Avhandlingen konkluderer med at fattigdom i seg selv ikke resulterer i krenkelse av retten til liv, selv om retten til liv påvirkes av klassiske fattigdomselementer – som utilstrekkelig mat, dårlige boliger og svekket helse. Følgelig kan man hevde at ettersom fattigdom resulterer i svekkelse av retten til liv, må de samme statene forpliktes til å gjøre det som kan gjøres for å utrydde fattigdommen.

Bedømmelseskomiteen har bestått av

  • Professor Anne Hellum, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor David Bilchitz, University of Johannesburg
  • Professor Sigrun Skogly, Lancaster University

Professor Ole Kristian Fauchald har veiledet River Hustad, og disputasen ble ledet av SMR-direktør Inga Bostad.

Publisert 2. feb. 2017 12:46 - Sist endret 2. feb. 2017 13:28