SMR får støtte til videre internasjonalt arbeid for menneskerettigheter

SMR og Utenriksdepartementet (UD) undertegnet 8. juni en avtale om støtte til kompetansebygging og utdanning innenfor menneskerettigheter. Avtalen har en verdi på på 60 millioner kroner, fordelt over tre år.

- Det er svært gledelig at vi med denne avtalen kan gjennomføre våre ambisiøse planer for internasjonalt menneskerettighetsarbeid i de kommende tre år. Jeg er glad for å ha en engasjert stab med svært kompetente og erfarne medarbeidere i dette arbeidet,  sier leder for internasjonal avdeling Hilde Salvesen.

Nye samarbeidsmuligheter

Internasjonal avdeling arbeider innenfor seks tematiske satsinger:

  • menneskerettighetsutdanning
  • rettsstat og rettssikkerhet
  • tros- og livssynsfrihet
  • menneskerettigheter og næringsliv
  • inkluderende samfunn: likhet og ikke-diskriminering
  • menneskerettighetsmekanismer

SMR vil dessuten fortsatt prioritere innsats i samarbeidslandene (Indonesia, Kina, Vietnam) og regionalt med ASEAN, men vil også inkludere samarbeid med partnere i andre land.

20 års samarbeid med Kina

I år markerer SMR 20 års samarbeid med Kina. Til tross for et vanskelig forhold mellom Norge og Kina etter 2010, har SMR opprettholdt samarbeidet gjennom alle disse årene.

- Med normaliseringen i de politiske og diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina håper vi på økte muligheter for samarbeid også innen menneskerettigheter, sier Salvesen.

Internasjonale standarder for politiavhør

SMR spiller en sentral rolle i arbeidet for internasjonale standarder for politiavhør i samarbeid med FNs spesialrapportør mot tortur. Undervisning for politi og påtalemyndigheter i SMRs samarbeidsland gir viktige innspill til denne prosessen.

Fremmer tros- og livssynsfrihet

Gjennom Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet vil SMR i tiden som kommer særlig legge vekt på kjønn, forholdet mellom religionsfrihet og ytringsfrihet, barns rettigheter og tiltak mot voldelig ekstremisme.

- SMR vil også, som tidligere, arbeide tett opp mot FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet, framholder Salvesen.

---

  • SMR har 30 års erfaring med å fremme menneskerettighetene internasjonalt gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog.
  • Internasjonal avdeling engasjerer myndighetsinstitusjoner for gjennomføring av internasjonale menneskerettighetsstandarder, og styrker kunnskapen om rettigheter i samfunnet.
  • Nettverk av samarbeidspartnere inkluderer akademiske institusjoner, FN-organer og sivilsamfunnsorganisasjoner.
  •  
Publisert 13. juni 2017 12:24 - Sist endret 15. jan. 2019 13:20