Deltakere fra 14 nasjoner deltar på menneskerettighetskurs i Oslo

Menneskerettighetene står ovenfor store globale utfordringer. SMRs intensivkurs denne uken vil gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter. Målet er å gi perspektiver og muligheter for å integrere menneskerettighetsprinsipper, standarder og tilnærminger i deres daglige arbeid.

Professor Ola Mestad på UiO og deltakere. Foto: CK


23 deltagere fra 14 nasjoner

De 23 deltakerne kommer fra hele 14 land: Bolivia, Cuba, India, Indonesia Irak, Iran, Kina, Myanmar, Nepal, Norge, Palestina, Tanzania, Uganda og Vietnam. Deltakerne har bakgrunn fra frivillige organisasjoner, rettsvesen, universiteter, ombudsmenn, advokatfirma, departementer, fagforeninger og FN.

Fremstående MR-eksperter foreleser

Fremstående menneskerettighetseksperter vil forelese på kurset, blant annet
Heiner Bielefeldt, professor og tidligere FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet, Sriprapha Petcharameseree, professor ved Mahidol universitetet i Bangkok, tidligere representant fra Thailand til ASEANs mellomstatlige kommisjon for menneskerettigheter, Ola Mestad professor og leder av  Norges nasjonale kontaktpunkt for OECD og tidligere leder av Etikkrådet for statens pensjonsfond utland og Asbjørn Rachlew, SMR-forsker, politioverbetjent og avhørsekspert ved Oslo politidistrikt.

Se hele programmet

 

 

Publisert 5. sep. 2017 11:23 - Sist endret 5. sep. 2017 17:24