Kultur, arv og rettigheter

17 afrikanske stater sender deltakere når ICOMOS’ Sør-Afrika-avdeling inviterer til pilotkurset Vår felles verdighet – en rettighetsbasert tilnærming. SMR-forsker Stener Ekern står sentralt i arrangementet.

I midten av mars samles ca 30 deltakere fra 17 afrikanske stater i Pretoria, og det er SMR, ved Stener Ekern, som er hovedansvarlig for det faglige innholdet.

Rettigheter og kulturell identitet

-I tillegg til å gi en generell introduksjon til det internasjonale menneskerettighetssystemet, dets institusjoner og mekanismer, skal vi konsentrere oss spesielt om relevante kulturelle rettigheter og tekster, sier Ekern. Både FN-systemet generelt og UNESCO spesielt vil få stor plass i kurset. Samtidig skal kurset gi en innføring i såkalt rettighetsbasert forvaltning, en tilnærming som nå er i bruk i stort sett hele FN-systemet. Arrangementet er en direkte oppfølging av et tilsvarende kurs som ble holdt ved SMR i 2016.

Flere partnere – ett initiativ

Blant arrangørene finner vi ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) -avdelingene i henholdsvis Sør-Afrika og Norge, SMR, The African World Heritage Fund, The South African Heritage Council og Ditsong-museet i Pretoria, der kurset for øvrig skal arrangeres.

Kursene, både det som ble holdt i Oslo og det som nå arrangeres i Sør-Afrika, er et resultat av et initiativ som opprinnelig ble tatt av ICOMOS Norge for ti år siden, og som bærer tittelen Our Common Dignity: Towards Rights-Based World Heritage Management.

Rettigheter og arv – felles forpliktelser

I et menneskerettighetsperspektiv får ‘arv’ en dobbel betydning i og med at identitet—som ‘arv’ skal uttrykke og som retten til kulturarv skal beskytte—både har en individuell og en kollektiv dimensjon. Altså trenger vi både individuelle rettigheter som sikrer adgangen til å nyte vår felles arv såvel som en gruppebasert rett til å verne om det ‘oss’ arven står for, sier sosialantropologen Stener Ekern.

-Ved å bidra aktivt i dette opplæringsarbeidet håper vi å kunne øke bevisstheten omkring såvel det viktige ved å sikre arv som det komplekse i å verne den. I noen situasjoner kan f eks staten ønske å verne ut fra overordnede, nasjonale betraktninger som i sin tur unødig begrenser lokalsamfunnets rett til adgang. Rettighetsbasert planlegging kan være til god hjelp i slike vanskelige avveininger. Fjorårets kurs i Oslo, med deltakere fra Norden og Baltikum, var svært vellykket. Nå håper og tror vi på en ny suksess i Pretoria, der Afrikas og dette kontinentets kulturarv rimeligvis vil stå helt sentralt, sier Stener Ekern.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. mars 2017 12:08 - Sist endret 5. juli 2017 14:14