Unik mulighet til å lære om menneskerettigheter

SMRs årlige, internasjonale intensivkurs om menneskerettigheter arrangeres i Oslo i begynnelsen av september 2017.

 

Lærere og deltakere ved fjorårets intensivkurs - på vei til Stortinget for en innføring i parlamentarisme.

Intensivkurset i menneskerettigheter er rettet mot deltakere som ønsker en høykvalitetsinnføring i menneskerettigheter. Formålet er å bidra til økt kunnskap om internasjonale menneskerettigheter. Tidligere års deltakere har kommet fra bl.a. Bosnia, Indonesia, Iran, Kenya, Kina, Malaysia, Nepal, Norge og Storbritannia. Deltakerne har vært departementsansatte, akademikere og representanter fra frivillige organisasjoner.

All detaljer på kursets engelske hjemmesider. 

Publisert 3. mars 2017 11:36 - Sist endret 9. nov. 2018 15:09