Se strømmet MRforum: Menneskerettslige krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte

Her kan du SE MRforum i Professorboligen mandag 6. mars strømmet for Morgenbladets portal  -  et stort oppmøtt publikum og et interessant panel belyste det aktuelle tema fra mange perspektiver.

Panelet denne gangen, fra venstre: Ingvill Thorson Plesner, Vibeke Blaker Strand, Æsæl Manouchehri, Heiner Bielefeldt og Trond Bakkevig (foto: CK)

Publisert 7. mars 2017 09:59 - Sist endret 7. mars 2017 18:47