Minsterrådsstøtte til SMR-prosjekt

Norsk senter for menneskerettigheter deltar i et nettverk av nordiske forskningsinstitusjoner, bl.a. med Raoul-Wallenberg-instituttet i Lund, der målet bl.a. er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet om jus-utdanning. Nå har Nordisk Ministerråd besluttet å bevilge såkorn-midler for å styrke nettverket. 

SMR-ansvarlig for nordisk nettverk: Professor Gentian Zyberi. 

Sammen med 13 andre har prosjektet Public Legal Education: co-operation between academia and civil society, som SMR altså er en del av, mottatt støtte. Totalt har Ministerrådet støttet 13 prosjekter, av totalt 73 søknader. 

Støtten utbetales som del av det nye samarbeidsprogrammet mellom den nordiske regionen og nordvest-Russland. Programmet hviler på Ministerrådets uttalte ønske om styrket samarbeid mellom regionene, og omfatter en rekke ulike felt, som miljø, media, forvaltning og altså menneskerettigheter. Totalt deler de 13 prosjektene som nådde frem en pott på 6 millioner danske kroner. 

-Dette er såkornmidler, ingen stor sum, men viktige og gode penger til arbeidet med å sementere nettverket, samt utføre en serie innledende undersøkelser og kartleggingsarbeid, sier SMR-professor Gentian Zyberi - som er sentral i arbeidet.  

_ En oppmuntring i et viktig arbeid med å styrke faglige og pedagogiske bånd til nære naboer, sier Zyberi, som er i full gang med planleggingen av workshops, møter og kartlegging. 

Publisert 25. jan. 2017 15:53 - Sist endret 25. jan. 2017 15:53