Nytt politisamarbeid under oppseiling i Kina: SMR deler erfaringer om norske avhørsmetoder

 -SMR har arbeidet i Kina i 20 år og den siste tiden har vi merket stor interesse for å lære mer om alternative avhørsmetoder i Kina,  sier Elisabeth Bjørnstøl, ansvarlig for SMRs rettstat- og rettsikkerhetsprosjekter i Kina.

Ivar Fahsing, Elisabeth Bjørnstøl og Asbjørn Rachlew under oppholdet i Kina.

Sammen med politioverbetjent og gjesteforsker ved SMR Asbjørn Rachlew og politioverbetjent og forsker ved politihøyskolen Ivar Fahsing har hun nylig deltatt i et symposium om avhør i Beijing. Symposiet ble organisert av Ministry of Public Security og People's Public Security University of China. Tidligere har SMR undervist om avhørsmetoder både ved Renmin-universitetet i Beijing og  for Kunmingpolitiet i Yunnanprovinsen vest i Kina.

I Norge forlot man tilståelsesfokuserte avhørsmetoder for 15-20 år siden for å forebygge justisfeil. -
- Vi har fremdeles en vei å gå i Norge også. SMR har gjennom mange år samarbeidet med norsk politi om å undervise i intervjubaserte avhørsmetoder i Vietnam og Indonesia. Dette er et godt utgangspunkt for å dele erfaringer med Kina, sier Asbjørn Rachlew.

FNs spesialrapportør mot tortur har anbefalt norsk-utviklede avhørsmetoder som globale standarder for politiavhør og dette er et mål SMR nå arbeider aktivt for å støtte. Det eravgjørende  med oppslutning fra et bredt spekter av land for å sikre at slike standarder virkelig får globalt eierskap.

Se også: 
SMR underviser kinesisk politi i Kunming
FNs spesialrapportør mot tortur anbefaler norsk-utviklede avhørsmetoder som globale standarder

 

Publisert 10. apr. 2017 09:42 - Sist endret 10. apr. 2017 09:45