Ny bok om rettigheter, funksjonshemming og velferdsstat

Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Forskerne Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand har vært redaktører og bidrar med egne kapitler.

Rettigheter i velferdsstaten er en bok som bringer diskusjonen om rettigheter videre. Ved å rette oppmerksomheten mot rettighetsbegreper, trender og teorier bidrar boken til å åpne opp og nyansere tilnærmingen til hvordan rettigheter kan analyseres og forstås. Slik gir boken et bidrag til grunnforskning om rettigheter.

Målgruppen for boken er forskere, lovgivere, studenter og andre med interesse for velferdsstatens rettigheter. De ulike kapitlene gir også viktige faglige bidrag til enkeltområdene som behandles.

Blant forfatterne finner vi, i tillegg til redaktørenre,   Anne Hellum, Anniken Sørlie, Aslak Syse, Benedikte Moltumyr Høgberg, Kirsten Sandberg, Kristin Skjørten, May-Len Skilbrei,Halvor Hanisch og SMR-direktør Inga Bostad,

De to sistnevnte har skrevet kapittelet Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette kapittelet tar utgangspunkt i den økende rettighetsfestingen på funksjonshemmingsområdet, ut fra formålet om å oppnå økt frihet og uavhengighet, på linje med andre samfunnsmedlemmer.

Under  boklanseringen omtalte professor i jus ved Universitetet i Bergen Henriette Sinding Aasen, enkelte av kapitlene, deriblant Bostads og Hanisch' kapittel. Med Sinding Aasens tillatelse gjengir vi den del av omtalen som omhandler dette kapittelet in extenso (pdf).

Publisert 25. jan. 2017 12:33 - Sist endret 25. jan. 2017 12:33