Etter Jugoslavia: Religionen blir politikk

Denne bokutgivelsen gir et levende innsyn i politikken omkring skoleundervisningen etter serien med kriger i Jugoslavia på 1990-tallet.

Dette var konklusjonen etter lanseringen av Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks - en antologi redigert av SMR-rådgiver Jasna Jozelic og Gorana Ognjenovic, utgitt av det britiske forlaget Palgrave MacMillan.

Fra venstre: Jasna Jozelic, Asbjørn Eide og Gorana Ognjenovic under boklanseringen (foto: cba)

Denne bokutgivelsen, som er en antologi der bidragsyterne skildrer segregeringen mellom ulike etniske grupper i  Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, og Serbia, betegnes som et viktig bidrag i beskrivelsen av hvordan religioner brukes for å tildekke etnisk og kulturell tilhørighet.

En bok om overgang

Under lanseringen av boken konstaterte SMR-emeritus Asbjørn Eide at boken meget treffende dokumenterer og drøfter overgangen fra en nærmest absoluttistisk sekularisme i den tidligere forbundsrepublikken Jugoslavia til en tilstand der kirker og religiøse samfunn nå dominerer i de ulike statsdannelsene som etterfulgte forbundsrepublikken. Dette gjelder ikke minst religionsundervisning i skolene. Som sådan vil antologien utgjøre et meget viktig grunnlag for debatten omkring hvilken rolle ulike religioner spiller i nyere statsdannelser - langt ut over det tidligere Jugoslavia, som altså danner utgangspunktet for antologien.

Ulike intensjoner

De nye statenes intensjoner varierer fra å etablere samfunn basert på menneskerettighetskonvensjonene til statsdannelser basert på hat og segregering. Det som undervises i skolene, ikke minst lærebøkene, etablerer et helt essensielt fundament for disse prosessene, sa Asbjørn Eide, bl.a.

De ulike bidragene i boka tar for seg en rekke tema, som den generelle religiøse situasjonen i ulike stater som tidligere inngikk i Jugoslavia, kirkenes sosiale stilling, kjønnsskiller, forsoning etter 90-tallets kriger og EU-integrasjon. 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 8. feb. 2018 15:23 - Sist endret 8. feb. 2018 15:23