Ettertraktet støtte til SMR-forsker

Førsteamanuensis Jakob Elster ved SMR har, sammen med professor Cathrine Holst fått en ettertraktet støtte. I 2020 og 2021 tar de sete ved Senter for grunnforskning med et solid budsjett og rikelig tid til å dyrke sitt eget prosjekt.

 

SMR-forsker Jakob Elster har, sammen med sosiologiprofessor Cathrine Holst mottatt en ettertraktet anerkjennelse og støtte fra Senter for grunnforskning. På bildet underviser han SMR-masterstudenter i menneskerettigheter - med et filosfisk fortegn. (foto: cba)

What is good policy? Political morality, feasibility and democracy.

Dette er tittelen på prosjektet Elster og Holst skal få anledning til å fordype seg i i undervisningsåret 20/21. Fordype seg, i den grad at begge forskere fritas for all annen forsknings-og undervisningsplikt, tar sete i Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. I tillegg til det som virkelig står sentralt i denne attraktive ordningen, nemlig et "operasjonsbudsjett" i størrelsesorden 3,5 millioner kroner. Pengene skal Elster og Holst bruke på å få nasjonale og internasjonale toppforskere innen samfunnsvitenskap, jus og filosofi til å gjeste senteret, og de to forskerne.

Elster og Holst utgjør en av tre grupper som får denne muligheten. De er plukket ut etter fagfellevurderinger blant internasjonalt anerkjente forskere. Det var en rekke gode søknader i denne runden, kan Senter for grunnforskning meddele. Og for UiO ble det full pott, ettersom samtlige av de tre grupperingene som mottok anerkjennelse og støtte har sitt utspring ved UiO. Totalt var nærmere ti universiteter og høyskoler representert i denne søknadsomgangen.

Glad for anerkjennelsen

-Jeg er svært glad og tilfreds med denne anerkjennelsen, sier Jakob Elster i en kommentar til tildelingen.

-Dette betyr at Cathrine Holst og jeg får anledning til å fordype oss i et tema som omfatter utfordringer og problemstillinger i både et samfunnsvitenskapelig, juridisk og filosofisk perspektiv. Sånn sett er det i tråd med den tverrfaglige profilen som også SMR er kjent for. Og tiden frem til høsten 2020 skal vi bruke til å få samlet forskere fra mange land, ulike miljøer og med ulik faglig bakgrunn, sier Elster.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 17. sep. 2018 09:01