Internasjonal opplæring i SMR-regi

23 deltakere fra 16 ulike nasjoner benytter første uke av september 2018 til et dypdykk i internasjonale menneskerettigheter.

SMR-professor Bård Andreassen underviser årets kull i 2018-utgaven av SMRs Intensivkurs i menneskerettigheter. (foto:cba)

Dypdykket, eller nærmere bestemt Intensivkurset i menneskerettigheter, arrangeres årlig av SMR. Iøpet av fem dager får deltakerne grundig innsyn i gjeldende internasjonale menneskerettighets-standarder, deres historiske opphav og politiske betydning i dag.

Flere rettigheter, ulike systemer

I tillegg presenteres de ulike systemene som er etablert for å beskytte og håndheve menneskets rettigheter, det være seg gjennom FN, i ulike regioner eller på nasjonalt nivå. Kurset tar et utpreget praktisk grep, og viser hvilke handlingsrom som finnes for å operasjonalisere menneskerettighetene.

Rettigheter i praksis

Dette vises videre ved gjennomgang av flere konkrete saksfelt, som religionsfrihet, flyktningerett og generelt arbeid for å forhindre diskriminering.

Kurset avsluttes med praktiske øvelser der deltakerne er med på en fiktiv rettssak for å teste systemene i praksis.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 3. sep. 2018 10:43 - Sist endret 3. sep. 2018 10:43