20-års jubileum for The Oslo Recommendations for nasjonale minoriteters språklige rettigheter

OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter lanserte The Oslo Recommendations i Oslo 1998. Jubileumskonferansen arrangert av SMR, OSSE, NORDEM i forrige uke samlet mer enn 100 deltagere: OSSEs høykommisær, deltagere fra OSSE-regionen, eksperter, politikere, svilisamfunn, studenter m.fl. 

Ambassadør Knut Vollebæk, tidligere HCNM og tidligere norsk utenriksminister, holder keynote speech på The Language Policy and Conflict Prevention konferansen i Oslo 31. mai. Foto: OSSE/ Nina Cathrine Lunde

Konferansen tok for seg de områdene der the Oslo Recommendations har vist seg å være mest effektive i OSSEs (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa) medlemsland. Gjennomgangen belyste også moderne, utfordringer i forhold til mangfold i tider med økende nasjonalisme og splittende retorikk.

Nasjonale minoriteter og språkpolitikk høyt på dagsorden

I over tyve år har språkelige rettigheter til nasjonale minoriteter og språkpolitikken i OSSEs medlemsland stått høyt på HCNMs (Høykommissæren for nasjonale minoriteter) dagsorden. HCNM operer over hele OSSE-regionen med med særlig fokus i forhold til sitt konfliktforebyggende mandat der det er eksisterende eller potensielle nasjonale minoritetsproblemer og er for tiden f.eks. aktiv i Ukraina, Sentral- og Øst-Europa, Sentral-Asia, Sør-Kaukasus, Balkan og Baltikum.

Les hele saken: Language Policy and Conflict Prevention og se alle bildene.

 

Publisert 8. juni 2018 08:53 - Sist endret 8. juni 2018 09:20