- FNs menneskerettighetsmekanismer har forbedringspotensiale

Torsdag sist uke holdt SMR, sammen med Genève Akademiet, seminar om forbedring og styrking av FNs menneskerettighetsmekanismer i en fullsatt Professorbolig med paneleksperter fra inn- og utland, og et engasjert publikum fra akademia, det sivile samfunn og forvaltning.

Ibrahim Salama, leder for FNs menneskerettighetsmekanismer under FNs Høykommissær for menneskerettigheter, holder sitt åpningsinnlegg, statssekretær Knut Morten Johansen (t.v.) og Petter Ville spesial rådgiver i NiM (foto: UiO/CK).

Det åpne seminaret avrundet en to-dagers lukket rundebordskonferanse med om lag 35 inviterte eksperter fra akademia, det sivile samfunn, statlige og ikke-statlige menneskerettighetsinstitusjoner, som diskuterte og bidro til forslag til fobedring av FNs menneskerettighetsmekanismer, basert på Genève Akademiet’s nylige rapport og revisjonsforslag: «Optimizing the UN Treaty Body System».

Statssekretær Knut Morten Johansen og professor Nora Sveaas ved Psykologisk institutt og medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur var blant de som holdt åpningsinnlegg på seminaret, etter SMR-leder og medlem av FNs menneskerettighetsråd, Gentian Zyberi, ønsket velkommen.
Sammen med Petter Wille spesialrådgiver i Norges nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Ibrahim Salama, leder for FNs menneskerettighetsmekanismer under FNs Høykommissær for menneskerettigheter (bildet), Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett og medlem av FNs Barnerettighetskomitè, utgjorde de åpningspanelet.

Styrke mekanismene og samspillet mellom dem

Neste panel ledet av Orest Nowosad, leder for seksjon for fokus på spesielle grupper under FNs Høykommissær for menneskerettigheter, diskuterte anbefalinger om hvordan nasjonale institusjoner kan forbedre samspillet mellom forberedelse, overvåkning og oppfølging av FNs menneskerettighetsmekanismer. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til å diskutere alternativer for å styrke eksisterende prosedyrer.
Siste panel, ledet Felix Kirchmeier, leder for politiske studier og koordinator for Genèves menneskerettighets plattform ved Genève Akademiet, de diskuterte på samme måte hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan forbedre og styrke sine prosedyrer.
Se øvrige paneldeltakere i programmet

Samtlige sekvenser ble etterfulgt av diskusjon og fruktbare innspill fra publikum.

Seminaret, og ekspertkonferansen, samlet teoretisk og praktisk grunnlag om FNs menneskerettighetsmekanismer inspirert av 2020-revisjonsforslagene som skisseres i rapporten, nevnt over. Fra ekspertseminaret skal det nå utarbeides en rapport som skal sendes til FNs Høykommisær for menneskerettigheter.

Av C. Kullgreen
Publisert 23. okt. 2018 14:02 - Sist endret 29. nov. 2018 15:36