- Menneskerettighetsforsvarere blir ofte kalt "terrorister"

Nylig arrangerte SMR seminar med stor deltagelse. Innleder var FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter Andrew Gilmore som leder for FNs Høykommissær for menneskerettigheter sitt kontor i New York. Tema var arbeidet med en universell protokoll for avhørssamtaler uten bruk av tvang, med særlig vekt på sikkerhetspolitiske argument mot menneskerettighetene.

Andrew Gilmour (til høyre) og SMRs instituttleder Gentian Zyberi som introduserte Gilmour og modererte seminaret. Foto: CK

Menneskerettighetene på et globalt plan har et tilbakeslag i mange deler av verden, sier Gilmour, slik oppleves det av mange som jobber med menneskerettigheter.

Angrep på menneskerettighetene

Dette tilbakeslaget gjør det særlig vanskelig for menneskerettighetsforsvarere –  som mange steder opplever at det å arbeide for menneskerettighetene blir vanskeligere og vanskeligere, dette inkluderer også de som samarbeider med FN.

En global trend er en økt bruk av å kalle menneskerettighetsforsvarere for terrorister, og arbeidet er vanskeligere enn noensinne. Et økende antall regjeringer ser ut til å påberope seg terrorisme og anti-terrorisme som en grunn til å slå ned på det sivile samfunn og hindre organisasjoner i å fungere effektivt og operere og sier at de gjør det for å undergrave regjeringen og fremme terrorfrykt.

Avhørssituasjoner hvor tvang ikke inngår

En særlig utfordring i dette arbeidet er avhør av personer som er mistenkt for å begå terrorhandlinger.

Som eksempel bruker Gilmour 22. juli angrepet i Oslo. Situasjonen var bokstavelig talt et «tikkende bombe scenario», der politiet ikke visste om det var flere angrep underveis. Avhørsmetoden norsk politi bruker gir mer pålitelig og presis informasjon enn tradisjonell avhørsteknikk hvor for eksempel ulike grader av manipulasjon og press forekommer.

Arbeidet med en universell protokoll om avhørsmetoder hvor tvang ikke inngår, er særdeles viktig påpeker Gilmour og roser SMR, norsk politi og internasjonale partnere for dette initiativet. Les mer om arbeidet med å utarbeide universelle retningslinjer for politiavhør i regi av FN.

Menneskerettighetene som en "sikkerhetsrisiko"

Kritikken mot menneskerettighetene går ut på at de undergraver staters sikkerhet og suverenitet. 

Det er en massiv utfordring som menneskerettighetene står overfor i dag, og alle som jobber med menneskerettigheter bør være entusiastiske i arbeidet med å fremme dem overalt og styrke sikkerheten til menneskerettighetsforsvarere i felt, oppfordret Gilmour, som avslutningsvis påpekte at det sivile samfunn vil bli mer og mer viktig i årene fremover.

Av Gisle Kvanvig og Cathrine Kullgreen
Publisert 15. nov. 2018 13:39 - Sist endret 29. nov. 2018 15:39