Tyrkiske myndigheter begrenser medienes frihet - ytringsfrihet til tross?

- "Citizen journalism" - folks usensurerte aktiviteter i sosiale media, er med på å redde mediemangfoldet i dagens Tyrkia. Dette sier Gürkan Özturan, en tyrkisk redaktør med mangeårig digital praksis fra hjemlandet.

Gürkan Özturan (t.v.) og Nils Butenschøn (SMR)som organiserte seminaret. Foto: CK

Gürkan Özturan bresøkte nylig SMR, og under et seminar på senteret beskrev han hvordan tyrkiske myndigheters sensur begrenser mediefriheten.
Her er det altså at "ctizen journalism" - borgernes egen journalistikk i sosiale media, etablerer en motvekt, et meget viktig tilskudd til den formelle ytringsfriheten i samfunnet.

Aktiviteten har økt eksplosivt. Nå deltar mer enn 10 millioner enkeltpersoner i ulike sosiale medier. Erfaringer har vist at når myndighetene slår ned på folkelige protester, øker denne informasjonsaktiviteten, og selv om det som presteres ikke alltid er like profesjonelt, utgjør det en viktig og verdifull motvekt.

Gürkan Özturan påpeker altså at den oppfatningen omverdenen har av ytringsfriheten i dagens Tyrkia må kompletteres med de nye informasjonskanaler som er skapt av den digitale utviklingen.

I mai følger SMR opp tematikken med en konferanse om maktfordeling i Europa: Rewriting the Separation of Powers in Europe der Tyrkia vil være et av landene som analyseres.

 

Publisert 19. apr. 2018 13:47 - Sist endret 19. apr. 2018 13:49