SMR-professor valgt til FNs menneskerettighetskommitè

SMRs professor Gentian Zyberi ble i går valgt til nytt medlem i FNs Menneskerettigheteskommitè for fire år i perioden 2019 til 2022. Han ble nominert til denne stillingen av sitt hjemland Albania.

Professor Gentian Zyberi. Foto: UiO

Menneskerettighetskommitéen overvåker gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR). Komitéen består av 18 anerkjente juridiske eksperter.

Publisert 15. juni 2018 13:20 - Sist endret 15. juni 2018 15:30