2002

Desember 2002:

4. desember: China's Major Problems in the area of Labour Relations and Potential Policies to deal with them. Dr. Guo Ye, professor ved The Chinese Institute of Labour and Social Security Studies, Beijing, er gjesteforsker ved Institutt for menneskerettigheter i desember. I den forbindelse gir han denne gjesteforelesningen, som vil fokusere spesielt på arbeidsmarkedsspørsmål i Kina. Detaljer:

6. desember: Nytt møte i serien Forum for politisk teori. Fjerde møte i serien om "Sionismen som politisk ideologi." Detaljer:

 

November 2002:

7. november: The Human Rights Approach to HIV/AIDS: Lessons from South Africa er tittelen på et seminar Sør-Afrika-programmet inviterer til. En rekke foredragsholdere fra inn-og utland vurderer i hvilken grad menneskerettighetene påvirker forskning og holdninger omkring HIV/AIDS. 

8. november var det møte i møterekken Forum for politisk teori. Temaet denne dagen var Sionismens utvikling etter 1945. Detaljer:

26. november kl. 14.15 - 16:00: Prosecuting the crime of genocide: The role of national courts,international criminal tribunals and the International Court of Justice. Professor Andreas Zimmermann foreleser i IMR. Detaljer:

 

Oktober 2002:

3. oktober: Is There Hope for the Middle East? Beyond the Oslo Peace Process : Fafo, IMR, NUPI og SUM arrangerer foredrag ved professor Joel S. Migdal, University of Washington, torsdag 3. oktober 2002 kl. 15.00-16.30. Sted: Fafo (Borggata 2b, Grønland, Oslo). Påmelding til Tore Vestheim senest 1. oktober, tlf 2208 8630, fax 2208 8700, e-mail: tore.vestheim@fafo.no.

12. oktober: Accommodating Difference inviterer til et seminar der man vil se kritisk på om og hvordan aktører utenfor et lands grenser kan påvirke menneskerettighetssituasjonen internt. Tidspunktet er kl. 10:00, og stedet er Institutt for menneskerettigheter. Detaljer får du her:

17. - 19. oktober: Muslims and the Other: Pluralism and Human Rights in Islam - nasjonalt forskerkurs med internasjonale forelesere. Påmeldingsfrist 1. september.

22. oktober: Land reform in Southern Africa: How can South Africa choose a different path from Zimbabwe? Engelskspråklig seminar med Dr. Thembela Kepe, University of the Western Cape, og John Blessing Karumbidza, University of Natal. Påmeldingsfrist 21. oktober.

30. oktober: Menneskerettighetene etter 11. september - nye utfordringer. Hovedinnleder ved seminaret, Asma Jahangir, mottar årets menneskerettighetspris fra Universitetet i Oslo. Georg Sverdrups Hus (Universitetsbiblioteket, Blindern), kl. 0900-1130

September 2002:

2.- 4. september: 16th Nordic Human Rights Symposium at Hotel Selfoss, Iceland

9. september 13.15 - 15.00: Professor Rainer Bauböck, Austrian Academy of Sciences, speaks at the Norwegian Institute of Human Rights on "Territorial or cultural autonomy for national minorities". He bases the talk on a Working Paper downloadable from http://www.iwe.oeaw.ac.at/workingpapers/Bauboeck-WP22.pdf . The talk compares and evaluates cultural and territorial autonomy as general principles and as solutions in specific contexts.The session is part of the Accommodating Difference program.

10. september kl. 14-16: Seminar on Minority Language Policy in China with Special reference to Xinjiang and Inner Mongolia. Three Chinese minority experts - Professors Naran Bilik, Yasin Ashuri and Zhou Yong from the Nationalities Studies of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing - will give an introduction to the topic and than we will leave the floor open for a broad discussion based on questions from the participants. The three researchers have in their research approach the topic of minority policy/protection from different angles, taking history, anthropology and law into account. The seminar is hosted by the China Autonomy Law Project, which is led by Associate Professor Maria Lundberg of the Norwegian Institute of Human Rights.

11. september kl. 9-18: Torkel Opsahls minneseminar 2002: Anti-terrorism from the perspective of human rights and humanitarian law. Innlegg og kommentarer fra professor Jed Rubenfeld, Yale Univesity, professor Francoise Hampson, University of Essex, professor Cees Flinterman, Utrecht University, høyesterettsdommer Ketil Lund, seniorforsker Asbjørn Eide, IMR, avdelingsdirektør Rolf Einar Fife, Utenriksdepartementets rettsavdeling, og direktør Nils Butenschøn, IMR. Flere detaljer her:

12. september kl. 1015-12: The New US Unilateralism: Its Meaning, Dangers and Justifications. Gjesteforelesning ved professor Jed Rubenfeld, Yale University. Rubenfeld er professor i forfatningsrett og er det amerikanske medlem i Venezia-kommisjonen. Tema for gjesteforelesningen er den nye holdning USA har inntatt til internasjonalt samarbeid eller internasjonal kontroll. Etter at USA gjennom en periode var positiv til slike former for samarbeid ("internasjonalisme"), har USA endret grunnholdning på viktige saksområder. Det er viktig å merke seg at USA ikke vender tilbake til den "isolasjonisme" som var dominerende i mellomkrigstiden; den politikk som nå utmeisles, er egentlig en "unilateralisme", som innebærer at USA vil påvirke verden etter sine prioriteringer.

27. september: Forum for politisk teori, annet møte i serien om "Sionismen som politisk ideologi." : Håkon Harket: En nærlesning av Theodor Herlzs bok om "Jødestaten." Etter Nils Butenschøns innledende foredrag 30.8 går vi nærmere inn på Theodor Herzls bok "Jødestaten", som opprinnelig utkom på tysk i 1896, året før Hertzl arrangerte den første sionistkongressen. Harket vil blant annet se boken i lys av de antisemittiske strømningene på slutten av det nittende århundre. Han vil også omtale boken mot bakgrunnen av spenning mellom de såkalte franske og tyske modellene for forståelsen av stat og nasjon. - Håkon Harket har skrevet boken "Jødestaten. Historien om en moderne idé" (Universitetsforlaget 2001.) Tid og sted: Fredag 27.9 kl. 14.15-16.00, Institutt for menneskerettigheter, Universitetsgt. 22-24, seminarrommet. Møtet ledes av Helge Høibraaten.

 

August 2002:

30. august: Forum for politisk teori, høsten 2002: Sionismen som politisk ideologi . Direktør Nils Butenschøn, IMR, innleder.

Etiopiske jurister på kurs
20 etiopiske jurister, de fleste i 30- og 40-årene, deltok i august i et fire uker langt kurs ved Institutt for Menneskerettigheter.Målsettingen for kurset var å spre kunnskap om menneskerettigheter i teori og rettspraksis, og at elevene selv blir lærere i sitt hjemland. Dermed spres kompetansen til lokale og regionale ledd i Etiopias rettsvesen.

Juli 2002

2. juli kl 1415-16: Muslim Women Re-reading Traditional Islamic Teaching. Gjesteforelesning ved Nelly van Doorn-Harder, University of Valparaiso, som i sommer er gjesteforsker ved IMR tilknyttet programmet Menneskerettigheter og normative tradisjoner.

Juni 2002:

6. juni kl. 1030-14: Human Rights Education: Approaches, methodologies and tools - Workshop for NGO-miljøer og andre som arbeider med menneskerettighetsundervisning, ledet av professor David McQuiod-Mason, University of Natal, Durban.Workshopen ble arrangert av IMRs Sør-Afrikaprogram.

Mai 2002:

27. mai: Customary/Traditional Leadership in a Democratic South Africa. Gjesteforelesning ved Bongani Khumalo, Institutt for menneskerettigheter 10.15 - 12.00.

31. mai: Forum for politisk teori : Permanent unntakstilstand eller ny verdensorden? Om de norske beredskapslovene.

April 2002:

3-20 April: The Academy on International Protection of Human Rights and Humanitarian Law is scheduled to be held from 3 to 20 April 2002 at the Robben Island in Cape Town, South Africa under the auspices of the Law Faculty of the University of Western Cape (UWC), the Faculty of Law of the University of Ghent (RUG), the Law Faculty of the University of Utrecht and the Norwegian Institute of Human Rights (NIHR).

4. april: Folkemord som rettslig problem. Et innlegg av Baltazar Garzón, spansk høyesterettsdommer og professor i strafferett. Institutt for menneskerettigheter presenterer, i samarbeid med Utenriksdepartementet, et seminar med den kjente professor og høyesterettsdommer, Baltasar Garzón. Med utgangspunkt i Konvensjonen om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord har han benyttet den muligheten konvensjonen gir for nasjonal rettslig forfølgelse av forbryterne. Det var med bl.a. med hjemmel i denne konvensjonen at han forsøkte å få Augusto Pinochet stilt for spansk rett. Initiativet førte senere til straffeforfølgelse av Pinochet i Chile. Under sitt besøk i Oslo ledsages Garzón av to representanter for ledelsen av den latinamerikanske sammenslutningen av menneskerettighetsorganisasjoner, ALDHU: Generalsekretær Juan de Dios Parra og regiondirektør Gustavo Larrea. Seminaret finner sted i Institutt for menneskerettigheter, Universitetsgaten 22-24 (over Norlis bokhandel), i seminarrommet, fjerde etasje, torsdag 4. april 2002, kl. 14:00 -16:00.

 

10. april: Instituttet planlegger et seminar om samerettigheter. En arbeidsgruppe bestående av førsteamanuensis Jan Helgesen, stipendiat Annan Voskuil og professor Kirsti Strøm Bull utarbeider seminarprogrammet. SEMINARET ER UTSATT! NY DATO VIL BLI ANNONSERT NÅR PROGRAMMET ER KLART.

12. april: Forum for politisk teori : Permanent unntakstilstand eller ny verdensorden?

22. april: Media and Gender in China - Guest lecture by Bu Wei, Associate Professor at the Chinese Academy of Social Sciences' Institute of Journalism and Communication at the Norwegian Institute of Human Rights, Universitetsgata 22-24, 22 April at 15.15 - 17.00.

 

26. april: Forum for politisk teori : Permanent unntakstilstand eller ny verdensorden? (NB: FLYTTET FRA 3. MAI)

 

Mars 2002:

8. mars: Forum for politisk teori : Permanent unntakstilstand eller ny verdensorden? (annen forelesning)

11. mars: "The Right to Development ... the Operationalisation Puzzle. How the right to development can provide a more productive and constructive part of the international advocacy of human rights." Professor Arjun Sengupta, Independent Expert on the Right to Development for the Human Rights Commission, Geneva. Dr. Sengupta’s presentation will be followed by complementary presentations by Senior researcher Asbjørn Eide and Research Fellow Bård-Anders Andreassen. DUE TO ILLNESS THIS SEMINAR WAS CANCELLED

13. mars: INTERNSEMINAR i lunsjrommet, kl. 12:00 - 13:00: OSSEs demokratiseringsarbeid i Bosnia og Herzegovina. Hva har OSSEs demokratiseringsavdeling i Bosnia og Herzegovina gjort for å styrke demokratiet i landet i de siste to årene? Hva, om noe, har OSSE oppnådd? Hvilke sosiale og politiske utfordringer har vært avgjørende for reultatene? Sverre Johan Kvale gir en 45 min. innledning, og åpner deretter for spørsmål og diskusjon. Kvale var leder for Demokratiseringsavdelingen ved OSSEs sendelag til Bosnia-Hercegovina i en toårsperiode frem til forrige høst, og har senere tiltrådt som leder for Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS).

14. mars: "The 2001 Revision of the Chinese Marriage Law." Guest lecture by Xue Ninglan. Professor Xue is Master of Civil Law and Associate Professor at the Law Institute of the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, and also vice secretary general of the China Law Society's Academy of Marriage and Family Law. Thursday 14 March, 14.15 - 16.00

19. mars: Guest lecture by Virginia A. Leary: "How to secure labour rights in a global market economy" - The Seminar Room, Norwegian Institute of Human Rights, 13:15 - 15:00

Februar 2002:

8. februar: Forum for politisk teori (NY FORELESNINGSSERIE VED IMR): Permanent unntakstilstand eller ny verdensorden?

12. februar: Zimbabwe quo vadis? Focus on the current escalation of authoritarian and repressive politics in Zimbabwe.

27. februar: Is humanitarian action compatible with human rights principles in complex conflict situations? Seminar i regi av International project on the Right to Food in Development (IPRFD) og World Alliance for nutrition and Human Rights (WANAHR). Sted : Instinstitutt for menneskerettigheter. Tid: 9.30-12.30 . Seminaret ledes av Asbjørn Eide og Arne Oshaug.

28. februar: Tverrfaglig seminar om den Europeiske menneskerettighetsdomstolens dom i saken Refah Partisi and others vs Turkey, hvor EMD godtok Tyrkias lovforbud mot det islamistiske partiet Refah Partisi (Velferdspartiet). Dommen kan lastes ned fra IMRs hjemmesider.

Publisert 11. feb. 2011 11:42 - Sist endret 15. feb. 2011 14:21