2003

Desember 2003:

18. desember: Seminar om Geneve-avtalen: Israel/Palestine: A Critical Reading of the Draft Permanent Agreement, known as the "Geneva Accords" Den israelske forskeren og menneskerettighetsaktivisten Dr. Uri Davis innleder.

8. desember:Forum for politisk teori : Jonathan M Hess: Orientalism, Enlightenment and the Jewish Question: Debating Jewish Emancipation in Eighteenth-Century Germany .

November 2003:

27. November: Indigenous Peoples, Human Rights, Land and Natural Resources
A seminar on Indonesia.

24. november: Pådriver ute - sinke hjemme? Invitasjon til en konferanse om menneskerettighetsundervisning i Norge.

7. november: Forum for politisk teori: Jürgen Habermas om forholdet mellom folkesuverenitet og menneskerettigheter.

Oktober 2003:

21. October:Who killed democracy in Africa?
A seminar presentation by Professor Ali Mazrui. Prof. Ali Mazrui is author of more than twenty books addressing themes such as African politics, the politics of cultural change, globalization, political Islam and North-South relations.

Assessing and Supporting Democratisation in Indonesia Monday, October 20th, 10am-12
Details:

Forum for politisk teori: Nils Butenschøn: Noen tanker om rasjonalitetsforestillinger i aktuell amerikansk utenrikspolitikk. Fredag 17. oktober kl. 14.15-16.00

13 - 15. oktober: Nobelsymposiet The Right to Development and Human Rights in Development.

Making Socio-Economic Rights Justiciable: the South African Experience

- The Role of the Judiciary in Enforcing Socio-Economic Rights
- The Politics of Socio-Economic Rights Litigation

A seminar organised by the South Africa Programme, 16 October, 1:30 pm - 4:30 pm

September 2003:

The Indonesia Programme at NCHR invites to a seminar about :

  • Freedom of speech in today's Indonesia
  • Threats to the freedom of the press
  • The working conditions of journalists

Friday, September 26th 2003, 10.30am-12.00 Details:

Forum for politisk teori ved Norsk senter for menneskerettigheter: Pax Americana og de nye krigene. Ved Helge Høibraaten, NTNU. Kommentar ved Iver Neumann, NUPI. Fredag 5. september kl. 14.15 - 16:00.

Juni 2003:

Forum for politisk teori ved Norsk senter for menneskerettigheter: Tyske røtter til amerikansk "politisk realisme". Ved Helge Høibraaten, NTNU. Kommentar ved Henrik Syse, PRIO. Fredag 13. juni, kl. 14.15 - 16:00.

Mai 2003:

27. mai: The struggle to broaden access to HIV/AIDS treatment in Africa: Why do donor agencies prefer prevention? A seminar presentation organised by the South Africa Programme of the Norwegian Centre for Human Rights. Seminar presentation by Peris Jones, Researcher, Norwegian Centre for Human Rights. More:

5. og 6. mai : Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) arrangerte, sammen med Institutt for offentlig rett (IOR) og Norges Røde Kors to heldagsseminarer om henholdsvis humanitærrett og internasjonal strafferett (mandag 5. mai) og næringslivets ansvar for menneskerettigheter (tirsdag 6. mai). Program for begge dager (inkludert beskrivelser av presentasjonene 5. mai) (html).

April 2003:

7. april: Seminar om Sierra Leone-domstolen, ved sjefsanklager David Crane. Mer:

8. april: er det et seminar om straffansvar for selskap, særleg i forhold til Sierra Leone-domstolen. Anita Ramasastry holder et innlegg om dette. Ramasastry er assistant professor ved University of Washington School of Law og har m.a. skrevet en utredning for Sierra Leone-domstolen om muligheten for å inkludere økonomisk plyndring som en del av anklagene.

25. april: Forum for politisk teori: Kriminalisering av angrepskrig: Fortsatt et mål i det 21. århundre? Spørsmålet drøftes av Helge Høibraaten, NTNU, og Henrik Syse, PRIO. Mer:

Mars 2003:

3. mars: Forum for politisk teori: Globalizing Democracy without the State. Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg. Brunkhorst er en av de sentrale teoretikerne i det som kanskje kan kalles Frankfurterskolens sekstiåttergenerasjon. Han har skrevet og gitt ut et stort antall bøker, med hovedvekt på politisk teori, men også bl.a. studier i Adorno.Han hører selv til blant Tysklands sentrale offentlige debattanter i politisk-teoretisk sammenheng.

Februar 2003:

7. februar: Forum for politisk teori: Sekulær antisemittisme født av opplysningen? Spørsmålet drøftes av Helge Høibraaten, Filosofisk institutt, NTNU, spesielt med utgangspunkt i Jonathan M Hess´ studie Germans, Jews and the Claims of Modernity, Yale U Press, 2002, samt Christoph Schultes´ studie i Die jüdische Aufklärung, Beck Verlag München 2002.

Publisert 11. feb. 2011 11:37 - Sist endret 11. feb. 2011 14:22