2005

Desember 2005

09.12.05: What do Human Rights do for the global HIV/AIDS epidemic?
Experiences from China and South Africa.

09.12.05: 2nd Oslo Seminar on Current International Humanitarian Law and Human Rights Issues
The University Aula, Old University Campus.

01.12.05: BOOK LAUNCH: Democratising Development: The Politics of Socio-Economic Rights in South Africa.

02.12.05: Forum for politisk teori: Bård Anders Andreassen: Kan børs og katedral temmes av menneskerettighetene?

November 2005

28.11.05: Førstestatsadvokat Knut Kallerud: Terrorbekjempelse og menneskerettigheter. Hvordan sikre den enkeltes rettigheter?
Menneskerettighetsforum for jurister.

Oktober 2005

28.10.05: Forum for politisk teori: Asbjørn Eide: Globalisation and human rights: Challenges and prospects.

20.10.05: The Indonesia Programme, NCHR: Prospects for Sustainable Peace in Aceh after the Helsinki Accord

September 2005

30.09.05: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten: Habermas om offentlighet, religion og naturalisme.

19.-21.09.05: Sharia, Reformist Thought and Human Rights: With Special Reference to Muslims in Europe. Åpent forskerkurs med Fikret Karcic og Tariq Ramadan som hovedforelesere.

20.09.05: Legal Empowerment of the Poor in India - A seminar on the Act on Employment Guarantee in the Rural Sector in India, a new and innovative scheme of Employment Generation and Social Security for the poor, as a Right.
Speaker: Arjun Sengupta, United Nations Independent Expert on Human Rights and Extreme Poverty, Member of the High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor.
14:00 to 16:00, Lunch room, NCHR

06.09.05: Forum for politisk teori: Iver Neumann: UDs selvforståelse gjennom hundre år.

09.09.05: Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning 2005
Aktivt medborgerskap og flerkulturell forståelse: aktuelle tema i forskning og undervisning.

Juni 2005

20.06.05: Forum for politisk teori: Andreas Føllesdal: International Human Rights as a Global Social Contract: Legality - Legitimacy - Effectiveness

Mai 2005

30.05.05: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten: Feindstrafrecht (fiendestrafferett): et aktuelt tema etter NineEleven?

25-27.05.05: HUMAN RIGHTS DEFENDERS SEMINAR (invited only)

April 2005

Fredag 29. april kl 915-11: Internseminar: Multiculturalism in Canada: Civil Society Opinions and Contemporary Dilemmas. Innledning ved professor Rhoda Hassmann.

Torsdag 28.04.05: Åpen gjesteforelesning ved professor Rhoda Hassmann: The Second Great Transformation: Human Rights Leapfrogging in the Era of Globalization . Kl.14:15 - 16:00 i auditorium 5, Urbygningen.

Torsdag 28.04.05: The Director General Dr. Hafid Abbas from the Directorate General for Human Rights Protection will hold a talk on the National Action Plan for Human Rights in Indonesia. 09:15 - 10:00 Seminar room, NCHR, Universitetsgata 22-24, 3rd floor.

Mars 2005

Onsdag 30. mars kl. 1300-1500: Fredsprosessen i Sudan og politiske dilemmaer. Internseminar ved SMR. Innleder: Fridtjov Thorkildsen, seniorrådgiver i UD.

Mandag 5. mars 2005 kl. 14:15 - 16:00: Forum for politisk teori: Bernt Hagtvet og Towe Michael Larsson: Amerikansk og nordisk konstitusjonalisme - en sammenligning.

Januar 2005

Onsdag 26. januar kl. 12:30 - 14:00: The challenges facing the United Nations human rights procedures. Internal seminar with Theo van Boven.

Onsdag 26. januar kl. 17.00: The prohibition of torture after 9/11? Erosion of basic human rights standards Lisl and Leo Eitinger's Prize lecture 2005. The recipient of the University of Oslo human rights award for 2005, Theo van Boven, speaks
at 'Gamle Festsal' , Karl Johans gate 47, on January 26th at 1700 hours.

Publisert 11. feb. 2011 11:19 - Sist endret 11. feb. 2011 14:07