2006

Desember 2006

13.12: "Repaying Blood-Debt" - Mass Crimes in Mao's China. Seminar with Professor Klaus Mühlhahn, University of Turku

05.12: Menneskerettighetsforum for jurister: Arbeidsgivers adgang til ansattes e-post

05.12: Islam, Democracy and Pluralism: The Indonesian Experience. A seminar arranged by the Indonesia Programme in cooperation with the Embassy of the Republic of Indonesia

November 2006

30.11: Seminar om et helhetlig diskrimineringsvern

22.11: Er det samiske folkets framtid trygget i Norden? Ole Henrik Magga innleder

13.11: Forum for politisk teori: Menneskerettigheter og fundamentalisme. Menneskerettighetsfundamentalisme?

15.11: Lunch seminar with Professor Sun Shiyan, Chinese Academy of Social Sciences:
China's ratification of the ICCPR - Problems and Prospects

16.11: Promoting Human Rights through Competence Building and Training:
A seminar arranged by the China Programme and the Indonesia Programme at NCHR

09.11: Norwegian Housing and Return Projects in Bosnia and Herzegovina. A study carried out, and presented by Lisa Kirkengen

Oktober 2006

26-27.10: The China Programme arranged a seminar on human rights research methodologies in Beijing in cooperation with the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. International and Chinese human rights experts of different academic disciplines participated.

23.10: Menneskerettighetsforum for jurister: Arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold ("whistle blowing").

09.10-21.10: Workshop on International Human Rights Law, Chongqing, China.

11.10.06: Report presentation: An evaluation of the Housing and Property Directorate in Kosovo 1999 - 2006 (NORDEM Report 12/06)

10.10.06: Concluding Accommodating Difference:
Presenting a special issue of International Journal on Minority and Group Rights

06.10.09: The Conservative Turn in Indonesian Islam. A seminar by The Indonesia Programme

September 2006

21.09: Land Use and Rights Based Development in Rural China. An open seminar organised by the NCHR China Programme.

17.09-19.09: Islamic Law and Islamic Authority. Research Course.

13.09 - 15.09: SMR er medarrangør for Norsk forening for utviklingsforsknings (NFUs) årskonferanse: Annual Conference of The Norwegian Association for Development Research (NFU)

08.09-10.09: 7th Annual AHRI Conference in Vienna, Austria. Hosted by the Ludwig Boltzmann nstitut für Menschenrechte (BIM).

05.09: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten/Arne Johan Vetlesen/ Tore Lindholm:
Hva er sekularisering? Har sekulariseringstesen slått feil?

01.09:Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning 2006. Heldagskonferanse ved Universitetet i Stavanger (UiS) i regi av SMR og UiS.

August 2006

22.08: Forum for politisk teori: A propos Gaarder-debatten: Hva betyr "Israels rett til å eksistere?"

19.08 - 20.08: Book Launch and seminar in Beijing

18.08: Contestations over Land Rights in South Africa

07.08 - 18.08: The 6th annual Advanced Workshop on International Human Rights Law for university teachers, in Guangzhou, China

Mai 2006

31.05 - 01.06: From Bilateral War to Internal Conflicts: Postwar Developments in Eritrea an Ethiopia, 2000-2006

31.05: The Long March toward Rule of Law, Human Rights and Legal Reforms in China Open lecture by Professor Randall Peerenboom (UCLA)

24.05: "Essentialism, scholarly inflation and political litmus tests: the moral economy of hyping human rights activists". Guest lecture by David Stoll.

04.05-06.05: Nordic Symposium on Human Rights, Åbo, Finland: Human Rights as Challenge to Nordic Democracy

April 2006

27.04: Boklansering på SMR: Marius Emberland - The Human rights of companies : exploring the structure of ECHR protection. Oxford : Oxford University Press, 2006.

27.04: Kurs om FNs barnekonvensjon for ansatte i statlig sektor. Sted: Store møterom, Institutt for offentlig rett.

26.04: Kurs om FNs barnekonvensjon for ansatte i kommunal sektor. Sted: Seminarrommet, SMR.

24.04: MR-forum for jurister: Utviklingen innen internasjonal rett i forhold til fangebehandling i
konflikt. Sted: Seminarrommet, SMR.

03.04: Hina Jilani besøker Oslo. Åpent møte.

Mars 2006

29.03.06: Lansering av SMRs Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005.

29.03.06: Seminar om Sosialpakten: Et lite kjent redskap i beskyttelsen av økonomiske og sosiale rettigheter.

23.03.06: Torkel Opsahls minneforelesning 2006: Bør menneskerettighetene styrkes i Grunnloven?

Februar 2006

08.02.06: The Imperative of Economic and Social Rights in the Age of Globalization
A seminar with particular focus on the place of the right to food and nutrition in development.

07.02.06: Menneskerettigheter, stat og religion: Perspektiver på Stat-kirke-utredningen.
Formålet med seminaret er - med utgangspunkt i Gjønnes-utvalgets utredning - å drøfte forholdet mellom religion/livssyn og statsmakt i fremtidens norske samfunn i et menneskerettslig perspektiv.

06.02.06: Forum for politisk teori: Lena Larsen/Tore Lindholm: Stat-kirke-utredningen og menneskerettighetene.

Januar 2006

17.01.06: Menneskerettighetsforum for jurister. Tema: Utkast til Nordisk samekonvensjon - urfolksrettigheter i et nordisk perspektiv

Publisert 11. feb. 2011 11:19 - Sist endret 11. feb. 2011 13:56