2007

Desember 2007

18.12.07: Menneskerettighetsforum: Norges forhold til ILO

10.12.07: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten: Herders historiefilosofi: folk, opplysning, multikulturalisme og menneskerett.

12.12.07: Intern workshop om søknadsskriving

10.12.07: An international seminar on military manuals

November 2007

28.11.07: Den colombianske antropologen Guillermo Padilla presenterer sin dokumentarfilm Seis años (Seks år) i SMR

14-23.11.07: Basic Course on International Human Rights Protection arrangeres av Norsk senter for menneskerettigheter.
Infoside
Program

08.11.07: UN Human Rights Council for better or worse?
The need for a success story. Professor Walter Kälin.

06.11.07: Human rights on the Israeli and Palestinia political agenda. A seminar with Naim Atteek.

02.11.07: Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning
Årets tema: Det internasjonale samfunnets håndtering av menneskerettighetene: Realpolitikk eller idealisme?
Forumet er rettet mot ansatte i universitets- og høgskolesketoren og andre med interesse for menneskerettighetsundervisning. Mer informasjon

Oktober 2007

30.10.07: Menneskerettighetsforum: Forbud mot niqab?

30.10.07: Cai Dingjian: Human Rights and China: Legal Reforms in the Field of Employment Discrimination

31.10 - 01.11.07: Nasjonalt etterutdanningskurs om menneskerettigheter. Kurset er rettet mot lærere i skoleverket og ansatte i lærerutdanningen på høgskoler og universiteter. Det arrangeres av SMR i samarbeid med Falstadsenteret. Mer informasjon

11- 19.10.07: Photo exhibition: A story in photos of the people of Johannesburg today

September 2007

28.09.07: Forum for politisk teori: Lars Gule: Sekularisme eller pluralisme?

27.09.07: The ICC Legal Tools Programme of the Norwegian Centre for Human Rights and the broader ICC Legal Tools Project. An international seminar organized in the series of the Forum for International Criminal Justice and Conflict

25.09.07: Menneskerettsforum: Barn i forslaget til ny utlendingslov SMRs seminarrom, 1130 - 1300

14.09.07: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten: Hva er liberalisme?

August 2007

15.08.07: Dr. Børge Bakken from Hong Kong University visits the China Programme in August. Professor Professor Bakken is an expert on crime and penalty in China.
On August 15 Dr. Bakken will hold a lecture on Violence and Punishment in China. A Scenario. 

Juni 2007

12.06.07: Menneskerettighetsforum: Tema er Borgarting lagmannsretts dom i den såkalte Tvedt-saken, med fokus blant annet på forholdet til Sjølie-saken fra 2002 og avgjørelsen fra FNs rasediskrimineringskomite fra 2005.

06.06.07: Menneskerettighetsforum: SMR inviterer til møte om Saramati-saken (Saramati v. France, Germany and Norway, application no. 78166/01), som ble avvist av Europarådets menneskerettighetsdomstol i storkammer 31. mai.

04.06.07: FNs barnekonvensjon og barnet som rettssubjekt. Kurs for sosionomer og barnevernspedagoger ansatt i barnevernet.

Mai 2007

14.05.07: the Torkel Opsahl memorial lecture 2007: Kevin Boyle: Freedom of Expression: Retrospect and Prospect

11.05.07: Lansering av Årbok om menneskerettigheter i Norge for 2006.

07.05.07: Forum for politisk teori ved Norsk senter for menneskerettigheter: Kirsti Strøm Bull: Finnmarksloven

03.05.07: Democracy in Conflict. A NORDEM Special report by Nils Butenschøn og Kåre Vollan

April 2007

27.04.07: Forum for  Political Theory at The Norwegian Centre Human Rights: Tore Lindholm:
Challenging Habermas on the Moral Legitimacy of Religious Voices in Democratic Politics: Why Overlapping Justifications of Human Rights May Leave Secularist Worries Uncalled for

26.04.07: Office of the High Commissioner of Human Rights, it's structure and field activities - a presentation.

24.04.07: Menneskerettighetsforum for jurister.Tema:
FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter - norske utfordringer

17.04.07: Situasjonen og fremtiden til Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Lunsjseminar ved Norsk senter for menneskerettigheter

Mars 2007

Human Rights and the UN with a focus on the role of the Security Council and the Secretary-General in the maintenance of international peace and security A special guest lecture by Danilo Türk

05.03.07: Forum for politisk teori: Helge Høibraaten: Verdighet: begrepshistoriske bemerkninger.

Februar 2007

09.02.07: MR-forum for jurister: Selskapers ansvar for medvirkning til menneskerettighetsbrudd

Januar 2007

29.01.07: Book launch: Development as a Human Right. The Nobel Institute, 14:30 - 16:30 

 

 

 

 

Publisert 11. feb. 2011 10:40 - Sist endret 15. okt. 2014 14:23