Årboklansering med tema: Norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter

 

SMR's Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009 lanseres i eget frokostseminar der norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter er temaet.

Norske myndigheter har i de senere årene varslet og gjennomført betydelige innstramninger i asylpolitikken.

Regjeringens politiske plattform for 2009-2013 slår fast at regjeringen skal føre en ”konsekvent, rettferdig og rettssikker” asylpolitikk, basert på internasjonale konvensjoner og hvor anbefalinger fra FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) skal veie tungt. I praksis har regjeringen foreslått og iverksatt asylpolitiske tiltak som utfordrer Norges internasjonale menneskerettsforpliktelser og tvangsreturnert asylsøkere i strid med anbefalinger fra UNHCR.

I forbindelse med lanseringen av SMRs Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009 ønsker SMR å belyse norsk asylpolitikk sett i forhold til  Norges internasjonale forpliktelser gjennom menneskerettskonvensjoner og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner.
 

I panelet: 

Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet
Liv Feijen, juridisk seniorrådgiver ved regionskontoret (Norden og Baltikum) til FNs Høykommissær for Flyktninger
Trygve Nordby, tidligere direktør i UDI og tidligere generalsekretær i Flyktninghjelpen
Mette Yvonne Larsen, advokat i Stabell & Co., medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg
 

Ordstyrer: Aslak Bonde, journalist og politisk kommentator
Møteleder: direktør Nils Butenschøn

Vi serverer enkel frokost. Ingen påmelding er nødvendig.

Publisert 1. juli 2010 11:32 - Sist endret 31. aug. 2010 14:16