Menneskerettigheter i Kina - en pressebriefing

I forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris 2010 til den kinesiske litteraturkritikeren og menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo inviterer Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) representanter for pressen som ønsker bedre kunnskap om menneskerettighetssituasjonen i Kina til en 2-timers briefing.

SMR har hatt et bredt samarbeid med kinesiske institusjoner i mer enn ti år og noen av Norges fremste kinaeksperter kommer for å dele sin kunnskap med deltakerne.

(NB: Kun inviterte deltakere)

Program

1300-1320: 
Fredsprisen 2010 og Norges menneskerettighetsdialog med Kina
Nils Butenschøn, Direktør, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

1320-1340:
Menneskerettigheter i Kina: en oversikt
Cecilie Figenschou Bakke, Leder, Kinaprogrammet, SMR

  • Oversikt over utviklingen av kinesisk menneskerettighetspolitikk og status for menneskerettighetssituasjonen i dag.
  • Hvilke menneskerettigheter har Kina forpliktet seg til via FN og hva er de store problemene?
  • I hvilken grad har landets stadig mer utvidede interaksjon med omverdenen preget utviklingen?
  • Hvor mottakelig er landet i dag for internasjonalt press?

1340-1400:
Kommunistpartiets legitimitet: utfordringer og presset nedenifra
Koenraad Wellens, Seniorforsker, SMR
Ifølge offisielle tall er det årlig mellom 80.000 og 100.000 protester i Kina. De fleste foregår på landsbygda hvor mer enn halvparten av den kinesiske befolkning fortsatt bor. Denne halvdelen, som ikke tilhører middelklassen, føler seg utelatt fra den økonomiske veksten. Mange av disse bøndene bor i vest-Kina, hvor man også finner de fleste etniske minoriteter.

  • Kinas ledere er klar over at forholdene på landsbygda må forbedres hvis landet skal utvikle seg videre på en stabil måte.
  • Spørsmålet er om Partiet vil klare denne oppgaven innenfor de nåværende politiske rammer

1400-1420:
Kinesiske medier og ytringsfrihet
Elin Sæther, Seniorforsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO
Den kinesiske medieutviklinga er motsetningsfull. Det har blitt flere kritiske og undersøkende journalister, samtidig som kontrollen med kritiske ytringer forblir sterk.
Mediebildet er mer mangfoldig enn før, nå spiller også sosiale medier som blogger og twitring en viktig rolle i offentlig diskusjon.
Sæthers innlegg tar for seg sentrale trekk ved den komplekse mediesituasjonen:

  • Hvordan journalister jobber med kritiske tema
  • Hvordan sensurens grenser blir oppfatta av journalister
  • Hvordan bloggen har blitt en kanal for det som ikke kan publiseres i tradisjonelle kanaler

1420-1500
Diskusjon, spørsmål, svar

For påmelding og spørsmål, kontakt informasjonsleder Christian Boe Astrup

Publisert 23. nov. 2010 14:50 - Sist endret 9. aug. 2019 13:51