Menneskerettighetenes plass i Norges Grunnlov

Hvordan bør menneskerettighetene vernes i Grunnloven? Dette spørsmålet skal belyses under Norsk senter for menneskerettigheters Grunnlovslunsj på Grand Café.

Samtidig lanserer vi  Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011 og markerer SMRs 25 års jubileum.  

Spørsmålet om menneskerettighetenes plass i Grunnloven er høyt på den politiske dagsorden etter at forslaget fra Stortingets menneskerettighetsutvalg ble presentert i januar. Utvalget ble nedsatt av Stortingets presidentskap for å vurdere om en styrking av menneskerettighetsvernet kan skje ved å ta flere rettigheter inn i Grunnloven. Forslaget går ut på å ta inn et nytt kapittel i Grunnloven med sentrale rettigheter som utvalget mener bør gis grunnlovs vern.

16. april innkaller Stortingets Kontroll og konstitusjonskomité til åpen høring om temaet. Allerede 26 mars - på Grand Café - kan du få mer kunnskap om hvilke problemstillinger stortingskomiteens medlemmer er opptatt av.

Etter en introduksjon av utvalgsleder Inge Lønning vil komiteens saksordfører, Per-Kristian Foss (H) redegjøre for saksgangen i Stortinget. Deretter åpner vi for et panel bestående av:

  • Fra Ap: Martin Kolberg
  • Fra Frp: Ulf Erik Knudsen
  • Fra H: Michael Tetzschner
  • Fra KrF: Geir Jørgen Bekkevold
  • Fra Sp: Per Olaf Lundteigen
  • Fra SV: Hallgeir Langeland
  • Fra V:  Trine Skei Grande
     

Det åpnes for generell diskusjon, og vi har i tillegg invitert representanter for akademia til å kommentere.
Advokat Berit Reiss-Andersen og direktør Nils A Butenschøn vil lede møtet og paneldiskusjonen.

Ingen lunsj uten god mat - vi markerer SMRs 25-årsjubielum ved å invitere samtlige fremmøtte på smørbrødlunsj!

Deltakelse er gratis og åpen for alle. Arrangementet er nå fulltegnet.

Publisert 8. mars 2012 11:47 - Sist endret 22. mars 2012 10:02