2014

Tidligere

Tid og sted: 8. des. 2014 14:0015:30, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 3. des. 2014 09:0015:30, Norwegian Centre for Human Rights, Cort Adelers gate 30

The Atlas Alliance, Norwegian Centre for Human Rights and Plan Norway welcome you to the International Day for Disabled Persons.

Speakers include State secretary Bård Glad Pedersen, UN High Commissioner for Refugees, Norwegian Red Cross and Norwegian Refugee Council

Full programme

 

Tid og sted: 28. nov. 2014 14:0015:30, Meeting room in the canteen, Cort Adelers gate 30

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:1512:00, Domus Media Vest, "Kjerka" (NB: Entrance from Midtbyggets (Domus Media) western side, NOT the main stairway)

The Norwegian Centre for Human Rights invites to the Torkel Opsahl Memorial Lecture, 2014. Torkel Opsahl Memorial Lecturer 2014 is Judge Robert Spanó.

Judge Spanos lecture will be called “The European Court of Human Rights and National Courts - A Constructive Conversation or A Dialogue of Disrespect?"

Fabrizio Gatti
Tid og sted: 27. nov. 2014 18:0020:00, Gamle festsal, Domus Academica

Prisen deles ut i Gamle festsal torsdag 27. november kl 18.00 og etterfølges av en mottakelse i Domus Bibliotheca. Både seremonien og mottakelsen er åpen for alle.

Tid og sted: 5. nov. 2014 09:0013:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:0031. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Tid og sted: 30. okt. 2014 10:0012:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettar, Cort Adelers gate 30

Nasjonal institusjon for menneskerettar inviterer til seminar om norsk verjemålslovgiving og tilhøvet til FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD).

Ordstyrar: Kristin Høgdahl

Tid og sted: 17. okt. 2014 14:0015:30, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 14. okt. 2014 13:0016:00, SMR, Cort Adelers gate 30, Seminarrom Asbjørn Eide

Hvordan styrkes det materielle og prosessuelle vernet mot individuell, sammensatt og strukturell diskriminering?

Tid og sted: 9. okt. 2014 09:0010:30, SMR, Cort Adelers gate 30, Seminarrom Asbjørn Eide

Mark Lattimer is the Executive Director of Minority Rights Group International, an NGO in consultative status with the UN which works to secure the rights of ethnic, religious and linguistic minorities and indigenous peoples and to promote cooperation between communities.

Tid og sted: 2. okt. 2014 14:0015:30, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 25. sep. 2014 14:0017:00, University of Oslo, Karl Johans gt 47, Stallen, Gamle Professorboligen
Tid og sted: 24. sep. 2014 15:0016:30, Cort Adelers gate 30, møterommet under kantinen, underetasjen

Ph.d-kandidat Isabel Borges presenterer sitt doktorgradsprosjekt 

Environmental Change and Human Rights: International and Regional Legal Dynamics for the Protection of Environmentally Displaced Persons 

Tid og sted: 24. sep. 2014 10:0012:00, PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

The deployment of emerging military technologies – drones, cyberweapons, automated and autonomous robots and nano-weapons – are frequently described as “game changers” for future conflict.

This is a PRIO seminar, conducted jointly with the NCHR and the Norwegian Peace Association,  and all related details are to be found on PRIOs homepages.

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:0013:00, Juridisk Eksamenssal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Presentation by Juan Carlos Ochoa-Sanchez, Postdoctoral Researcher, Norwegian Centre for Human Rights

Tid og sted: 16. sep. 2014 14:0015:45, NCHR, Cort Adelers gate 30, bottom floor seminar room

A seminar with Ivan Ormachea, President of ProDíalogo, Peru, based on the collaborative project Social Conflict and Extractive Industries in Peru

Commentator: Stener Ekern, Associate Professor, NCHR-UiO

Open for questions and comments

Tid og sted: 9. sep. 2014 15:0010. sep. 2014 16:00, Gamle festsal

Et seminar, arranger i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Den katolske kirke og Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Tid og sted: 1. sep. 2014 08:005. sep. 2014 16:45, Seminarrom Asbjørn Eide

The course seeks to provide participants with introductory knowledge of international human rights that will broaden their perspectives and opportunities for integrating human rights principles, standards and approaches into their daily work.

Tid og sted: 4. juni 2014 12:0013:30, SMR, Cort Adelers gate 30,Seminarrom Asbjørn Eide

Våren 2013 ble det etablert flere teltleire ved Sognsvann. Som forvalter av skogsområdet, krevde Statsbygg at leirene ble fjernet. Utover høsten fulgte flere rettsaker om hvorvidt leiren måtte flyttes eller ikke.

Foto av Stortingspresident Olemic Thommessen
Tid og sted: 9. apr. 2014 13:3015:00, Auditoriet, innenfor kantinen, 1. etg, Cort Adelers gate 30

Stortingspresident Olemic Thommessen fremmet 4.3.2014 et representantforslag i Stortinget "om  å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Det er varslet høring i Stortinget 29.4.2014, med påmelding innen 24.4.14.

Tid og sted: 26. mars 2014 08:0011:00, Litteraturhuset

Før 17. mai skal et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven vedtas. Men hvilke rettigheter kommer med? Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, ved Norsk senter for menneskerettigheter, inviterer til lanseringsseminar av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013. 

Tid og sted: 26. feb. 2014 12:0013:30, Seminarrom i underetasjon, Cort Adelers gate 30

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) has a project funded by the Ministry of Foreign Affairs entitled “Power-sharing - Conflict Resolution and Functioning States.” The project seeks to bridge the gap between academic theory and practical advice based experiences from a set of countries that either are experiencing conflict or are in the process of making a peace agreement work.

Tid og sted: 25. feb. 2014 12:0013:30, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Mastermaraton i forskergruppen RIKS med barnerettslig fokus.

Presentasjon av cutting edge masteravhandlinger.

Tid og sted: 24. feb. 2014 14:0015:30, Seminarrom i underetasjon, Cort Adelers gate 30

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) has a project funded by the Ministry of Foreign Affairs entitled “Power-sharing - Conflict Resolution and Functioning States.” The project seeks to bridge the gap between academic theory and practical advice based experiences from a set of countries that either are experiencing conflict or are in the process of making a peace agreement work.