Diskrimineringsvernet på nytt i støpeskjeen

Hvordan styrkes det materielle og prosessuelle vernet mot individuell, sammensatt og strukturell diskriminering?

Arrangører: Det juridiske fakultet, UIO, ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings- og likestillingsrett (KVIBALD) og forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). 

PROGRAM:

13.00-13.05:  
Introduksjon
ved ordstyrer førsteamanuensis Ingunn Ikdahl (IOR)

13.05-13.20:  
Regelforenkling og uniformering, en trussel mot rettssikkerheten?  
Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand (SMR)

13.25-13.30:  
Spørsmål

13.30-13.50:  
Behov for et lovfestet vern mot sammensatt diskriminering og stereotypier? 
Professor Anne Hellum (IOR)

13.50-13.55:  
Spørsmål

13.55-14.15:  
Likestillings- og diskrimineringsnemdas kompetanse: Det norske vernet i lys av EU retten og dansk rett  
Professor II Kirsten Ketscher (IOR)

14.15-14.20:  
Spørsmål

14.20-14.25:  
Oppdatering fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om prosessen rundt ny revisjon av diskrimineringslovgivningen 
Seniorrådgiver Maren Anna Dam

14.25-14.40:  
Kaffepause

14.40-15.40:  
Erfaringer fra brukere og håndhevere av diskrimineringslovgivningen
Innledninger på 5-10 minutter fra:

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ved faglig leder Anne Therese Sortebekk
  • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ved rettighetsansvarlig Frøydis Paturson
  • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) ved faglig rådgiver Oddvar Thorbjørnsen
  • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) ved organisasjonssekretær Anita Rathore
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet ved seniorrådgiver Ronald Craig 
  • Advokatens perspektiv blir presentert av advokat Else McClimans

15.40-16.00:  
Diskusjon

 

Publisert 24. sep. 2014 17:18 - Sist endret 24. sep. 2014 17:22