Medmenneskelighet i mørke tider - om Hannah Arendt

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Hannah Arendt. (photo courtesy of the Hannah Arendt Bluecher Literary Trust and Jerome Kohn)

Seminaret vil utforske Hannah Arendts essay On Humanity in Dark Times (1960), og blant annet analysere mulige sammenhenger med dagsaktuelle hendelser og konflikter, og om denne innsikten kan bidra til ny forståelse av både Arendts tekst og situasjonen i dag.

Essayet handler om Arendts leting etter svar på spørsmålet om hvordan vi kan forbli menneskelige, selv i «mørke tider».

Dette gjøres ved å lese essayet stegvis, i veksel med grundige diskusjoner på tvers av profesjoner og institusjoner, hvor vi åpner for tverrfaglighet, og tenkning og kommunikasjon mellom likeverdige. Lesemetoden er laget for å fremheve mangfold, mot, ansvarsfølelse og dømmekraft. Det stilles ingen krav til tidligere kjennskap til Arendt, og alle er velkomne.

Seminaret ledes av Fred Dewey (Los Angeles og Berlin), Wolfgang Heuer (Freie Universtität Berlin) & Helgard Mahrdt (Universitetet i Oslo).

Program

Første del: Torsdag, kl. 15 til 19
Andre del: Fredag, kl. 9 til 12. Lunsj for alle deltakere i Helga Engs Hus.
Tredje del: Fredag, kl. 13 til 16. Middag (som man selv må betale).

NB: Seminaret vil foregå på engelsk.

Billetter:

Deltakelse er gratis. Det bestilles lunsj. Begrenset antall deltakere, så vennligst vær tidlig ute med påmelding. 

Vennligst bekreft din deltakelse innen 15. oktober med epost.

Publisert 11. sep. 2014 10:35 - Sist endret 3. okt. 2014 12:57