Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014: - Barns rett til å komme til orde

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til.

Universitetet i Oslos Gamle festsal. (foto: UiO)

Barn har rett til å gi uttrykk for sin mening, og de skal lyttes til og tas på alvor. Dette er i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12. Målet med seminaret er å belyse barns rett til medvirkning både fra et rettslig og praktisk ståsted.  Programmet omhandler barns individuelle klagerett internasjonalt og nasjonalt og barns rett til å bli hørt i egen sak.

Lucy Smith (1934 - 2013) var den første kvinnelige professor i rettsvitenskap og var første kvinnelige rektor ved  Universitetet i Oslo. Ikke minst var hun en nestor innen barnerett og barns rettigheter. Hun var medlem av FNs barnekomité i seks år fra 2003, og var i en årrekke styreleder ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Dette seminaret er starten på det vi ønsker skal være en årlig tradisjon der vi hedrer Lucy Smiths minne ved å sette fokus på ulike områder innen barns rettigheter.

Detaljert program

Seminaret ble filmet, den kan du se på nrk.no: https://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/MDDP17000215/02-05-2015 

 

 

Publisert 10. sep. 2014 11:46 - Sist endret 10. sep. 2015 14:55