Utdeling av UiOs menneskerettighetspris 2014

Prisen deles ut i Gamle festsal torsdag 27. november kl 18.00 og etterfølges av en mottakelse i Domus Bibliotheca. Både seremonien og mottakelsen er åpen for alle.

Fabrizio Gatti

Fabrizio Gatti (Foto: Barbara Leonardi)

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2014 tildeles den italienske forfatteren og journalisten Fabrizio Gatti for hans reportasjer og bøker om utnytting og utbytting av desperate migranters reise gjennom afrikansk ørken, over Middelhavet, drukningsulykkene og push-backs som flyktningene møter fra grensevakter og kystvakter i sine forsøk på å nå Europa.

Fra programmet for prisutdelingen

  • Introduksjon av prisvinner ved rektor Ole Petter Ottersen
  • Eitinger-samtalen: Prisvinner Fabrizio Gatti i samtale med kommunikasjonsdirektør Marina Tofting
  • Direktør  og leder av priskomiteen Inga Bostad overrekker UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond for 2014
  • Musikalske innslag ved Trond Sagbakken, trompet og Natallia Papova, klaver. Vigdis Unsgård, sopran og Joachim Knoph, klaver

Invitasjon (pdf)

Meld deg på med epost til pamelding@admin.uio.no

Migrasjon - en utfordring

Migrasjon byr på betydelige utfordringer både av humanitær, sosial og økonomisk karakter. Dette vises ikke bare gjennom den stadig økende migrasjonen som følge av økonomiske forhold, men forventes også å få betydning etter hvert som klimaendringer medfører at mange vil måtte søke til andre land for å kunne overleve og få et trygt og verdig liv. Alle disse forholdene berører menneskers grunnleggende rettigheter på tvers av land og kontinenter. Til tross for dette har de menneskerettslige forholdene rundt store folkeforflytninger hittil vært viet relativt lite oppmerksomhet.

Selvopplevd

Fabrizio Gatti har i sitt viktige arbeid opptrådt som spesialutsending for den italienske avisen L´Espresso. Den journalistiske metoden Gatti anvender, såkalt «wallraffing» etter metodens mest kjente representant, journalisten Günther Wallraff, er omdiskutert. Men i denne sammenheng har den vist seg å være en effektiv måte å få satt søkelys på et viktig problem som stadig øker i betydning. Gatti har infiltrert en rekke sosiale miljøer i sitt arbeid og har også selv reist med smuglertransport gjennom Sahara, blitt med i båt til Lampedusa og selv forsøkt grensepassering over Evros mellom Tyrkia og Hellas. Tre ganger er han blitt internert i oppsamlingsleirer som «ulovlig innvandrer». Gjennom sine reportasjer trykket i en rekke aviser rundt i verden og boken "Bilal – med de papirløse til festning Europa", har han på avgjørende vis bidratt til å sette migrasjon på den menneskerettslige dagsorden. For dette arbeidet er han også tildelt den prestisjefylte Terzaniprisen i Italia.

Publisert 30. okt. 2014 14:27 - Sist endret 20. jan. 2020 14:25