RIKS lunsjseminar: Teltende romfolk ved Sognsvann

Våren 2013 ble det etablert flere teltleire ved Sognsvann. Som forvalter av skogsområdet, krevde Statsbygg at leirene ble fjernet. Utover høsten fulgte flere rettsaker om hvorvidt leiren måtte flyttes eller ikke.

Publisert 27. apr. 2014 21:54 - Sist endret 5. juli 2017 14:16