Åpent møte med Stortingspresidenten om NI

Stortingspresident Olemic Thommessen fremmet 4.3.2014 et representantforslag i Stortinget "om  å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Det er varslet høring i Stortinget 29.4.2014, med påmelding innen 24.4.14.

Foto av Stortingspresident Olemic Thommessen

Stortingspresident Olemic Thommessen. 

Stortingspresidenten ønsker en bred og inkluderende konsultasjonsprosess og har derfor stilt seg til disposisjon for å delta i dette åpne diskusjonsmøtet. 

Agenda:

  1. Kort orientering om representantforslaget og forslagstilleren/presidentskapets intensjoner i det videre arbeidet v/ Olemic Thommessen
  2. Spørsmål og innspill fra deltakere bl.a. til organisering og utvikling av en fremtidig nasjonal institusjon

Vi ber om påmelding per epost, helst innen fredag  4.april.

Publisert 3. apr. 2014 10:39 - Sist endret 3. apr. 2014 10:39