2016

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2016 09:0015:30, Electra Athens Hotel, ATHENS, GREECE

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), in collaboration with the Norwegian Centre for Human Rights, organizes a workshop on: European Courts, New Technologies and Fundamental Rights.

Tid og sted: 1. des. 2016 09:0015:30, Oslo Kongressenter

What is the role of private sector development in securing the rights of persons with disabilities to work? What can we learn from innovative practices of inclusive employment, in Norway and internationally?

Tid og sted: 24. nov. 2016 14:1516:00, Asbjørn Eide seminarrom

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities opens up for a fundamental ‘perspective shift’ in thinking about equality, diversity and human rights, beyond the rights of persons with disabilities. 

Tid og sted: 21. nov. 2016 12:0013:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Tid og sted: 17. nov. 2016 10:0014:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Til minne om Lucy Smith holder Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, sammen med Barneombudet en årlig fagdag om barns rettigheter. Tema i år er FNs barnekonvensjon artikkel 2 retten til ikke-diskriminering. Påmelding her

Tid og sted: 14. nov. 2016 09:0010:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettigheter

Diana Kordon, winner of the University of Oslo's Human Rights Award in a breakfast talk with Nora Sveaass, member of the UN Subcommittee for the prevention of torture. 

Tid og sted: 9. nov. 2016 12:0013:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Filosof og samfunnsdebattant Lars Gule belyser problemstillinger ved norsk/nordisk terrorlovgivning og hvordan man straffeforfølger fremmedkrigere i Norge.

Tid og sted: 7. nov. 2016 08:3010:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2

Boklansering: Religionspolitikk av Ingvill Thorson Plesner. Paneldebatt med blant annet Anine Kierulf i panelet.

Arrangørene er Norsk senter for menneskerettigheter og Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tid og sted: 12. okt. 2016 13:1514:45, Møterom under kantinen, Cort Adelers gate 30

PhD-kandidat Anna Andersson presenterer sitt prosjekt til midtveisevaluering. Avhandlingen har følgende tittel: 

Law enforcement in armed conflict

 

Tid og sted: 28. sep. 2016 12:0013:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Det internasjonale og det nasjonale menneskerettighetsvernet beskytter rettsstaten. Et sentralt element i rettsstaten er det strafferettslige rettssikkerhetsprinsipp som tradisjonelt er formulert slik at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt.

Tid og sted: 26. sep. 2016 11:3012:30, Professorboligen, Stallen, Karl Johans gate 47

SMR-direktør Inga Bostad og forsker ved SMR, Anine Kierulf, inviterer til akademisk talkshow. Det blir det fjerde i en serie møter med mennesker som har noe på hjertet, med litt te attåt. Gjest denne gangen er Pierre de Vos

Tid og sted: 20. sep. 2016 09:0011:00, Litteraturhuset (Amalie Skram), Wergelandsveien 29

Two of Chinas top experts on equality and women's rights are visiting the NCHR.

Tid og sted: 12. sep. 2016 14:0017:00, Stallen (Professorboligen)

Heiner Bielefeldt, UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, will share critical reflections from inside the UN: How can human rights be strengthened in a time where they are under increasing pressure? 

Tid og sted: 5. sep. 2016 09:0010. sep. 2016 16:00, Norsk senter for menneskerettigheter

The NCHR Academy of Human Rights is pleased to announce the 2016 Introductory Course in International Human Rights.

Tid og sted: 2. juni 2016 12:0014:00, Litteraturhuset

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Denne gangen tar vi for oss forholdet menneskerettigheter og flyktningrett, også Regjeringens forslag til lovendringer: Prop. 90 L (2015-2016) og Prop. 91 L (2015-2016)

SMR-direktør Inga Bostad og forsker ved SMR, Anine Kierulf, inviterer til akademisk talkshow i Professorboligen. Det blir det tredje i en serie møter med mennesker som har noe på hjertet, med litt te attåt. Gjest denne gangen er Marina Nemat.

Denne gangen arrangeres akademisk talkshow sammen med lanseringsseminar for Vigdis Freedom Foundation.

Tid og sted: 24. mai 2016 10:1511:45, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

PhD-kandidat Sevda Clark presenterer sitt prosjekt til midtveisevaluering. Avhandlingen har følgende tittel: 

Child Rights and the (Dis)Ability of Vulnerability?

Reconstructing the Legal Subject in Light of Human Rights, Disability Theory, and the Theory of Vulnerability

Tid og sted: 19. mai 2016 12:0020. mai 2016 15:00, Juridisk eksamensal, Domus Akademika, Karl Johans gate 47

The Nordic states have been described as 'moral superpowers' and 'global good Samaritans'. But could ideas of Nordic exceptionalism also be a result of strategic branding?

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Denne gangen tar vi for oss forholdet mellom terrorbekjempelse og ivaretakelse av rettsstatlige friheter. Vi tenker å se på Regjeringens nylige forslag til utvidede overvåkningsfullmakter,  i lys av Rolfsensakens generelle betraktninger om avveiningene mellom trygghet og frihet. 

Høyesteretts avgjørelse i Rolfsensaken ble nylig kåret til Colombia Global Freedom of Expression Prizes: Award for Significant Legal Ruling.

The United Nations (UN) Special Rapporteur on Human Rights in Cambodia professor Rhona Smith will give an open lecture on the thematic special procedures of the Human Rights Council and the current mandates in East Asia.

Tid og sted: 16. feb. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Europa står overfor den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig og Europas borgere polariseres mellom solidaritet og frykt. For å sikre at de universelle menneskerettighetene fortsetter å gjelde for alle må misbruk og dobbeltstandarder utfordres, i følge Frances Webber fra The Institute of Race Relations.

Tater-/romaniutvalget leverte i 2015 sin NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Utvalget konkluderte med at politikken overfor folkegruppen har vært "feilslått og nedbrytende".

SMR og HL-Senteret inviterer til et seminar for å tydeliggjøre de menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUens hovedfunn og forslag. 

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:1513:45, Seminarrom Asbjørn Eide

PhD-kandidat Sofie A. E. Høgestøl presenterer sitt prosjekt til midtveisevaluering.

Avhandlingen har følgende tittel: Selecting Cases at International Criminal Courts - who bears the most or greatest responsibility for atrocity crimes?                                                                                   

Tid og sted: 25. jan. 2016 12:0013:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Vi hørte mye om dem før de ble vedtatt, noe mindre etterpå - men nå har altså Grunnloven fått sin egen "bill of rights".  Har grunnlovsreformen noen praktisk betydning for statens arbeid? Hvilken?