2017

Tidligere

Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

Påmelding - frist 1. november.

Tid og sted: 16. nov. 2017 15:1516:45, Professorboligen, Karl Johans gate 47

The 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders - and present challenges two decades after the adoption.

This year's Torkel Opsahl Lecture will be held by Jan E. Helgesen.

Tid og sted: 18. sep. 2017 12:0013:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Tid og sted: 16. mai 2017 14:0015:30, Cort Adelers gate 30, Seminar Room Asbjørn Eide

The International Department and the Research Group on Human Rights and Development at the Norwegian Centre for Human Rights welcomes you to a seminar with Prof. Wei Shen, Dean of the Law School at Shandong University in China on Foreign Investors Property Rights in China: Entangled between Judicial Centralization and Local Protectionism in the Context of Arbitral Awards Enforcement.

Tid og sted: 10. mai 2017 12:0014:00, Cort Adelers gate 30, Seminar Room Asbjørn Eide

- Short introduction by Knut Vollebæk

- Presentation by Senator Francesco Palermo

- Q&A session and discussion

Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva slags frihet kan skape kunnskapstørst og selvrefleksjon?

Tid og sted: 21. mars 2017 10:0015:30, HL-senteret, Villa Grande

Temaet for seminaret er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes på høring i 2017.

Tid og sted: 6. mars 2017 12:0013:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Tid og sted: 30. jan. 2017 12:0013:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30

Hvordan kan aktuelle finansieringsmodeller utformes slik at de er i samsvar med menneskerettighetene og bidrar til inkludering? Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår.