SMR styrker samarbeidet med Kina

En delegasjon fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og juridisk fakultet besøkte nylig Kina. I samtaler og møter ble det fra kinesisk side uttrykt stor interesse for videre samarbeid om juss og menneskerettigheter med Universitetet i Oslo.

Besøk ved China Academy of Social Science (CASS) Institute of Law I Beijing.

-Dette er det den første større delegasjonsreisen til SMRs samarbeidsuniversiteter etter normalisering av diplomatiske og politiske forbindelser mellom Norge og Kina forteller Cecilie Figenschou Bakke, ansvarlig for SMRs satsning på Kina og Øst-Asia.

-En unik mulighet for økt samarbeidsomfang

-Selv om vi har hatt samarbeidsprosjekter i Kina gjennom hele perioden er det nå en unik mulighet for å øke omfanget av det vi gjør. Det skjer spennende forskning på områder vi er særlig opptatt av, som rettsstat, ikke-diskriminering, kvinners rettigheter og FNs menneskerettighetssystem, sier Bakke.

Delegasjonen bestående av Hilde Salvesen, ny leder for SMRs internasjonale avdeling, professor Hans Petter Graver og Bakke besøkte syv universiteter og forskningssentre i Hong Kong, Guangzhou og Beijing.

-SMRs målrettede innsats for å bidra til å bygge opp menneskerettighetsutdanning i Kina har båret frukter,  sier Salvesen.

Stort engasjement

-Alle forskerne og menneskerettighetslærerne vi traff hadde deltatt i eksperttreninger og utvekslingsprogrammer støttet av SMR. Disse er nå aktive i undervisning i Kina. Jeg ble positivt overrasket over det store engasjementet og aktiviteten som foregår ved juridiske fakulteter på alle universitetene vi besøkte. Ambisjonsnivået er høyt og de er svært opptatt av internasjonalisering og utveksling, også på menneskerettighetsområdet. En ny rammeavtale med Utenriksdepartementet muliggjør videre prosjekter for å fremme menneskerettigheter i Kina fremholder Salvesen.

Som en del av SMRs Menneskerettighetsbrønn foreleste Professor Hans Petter Graver om dommernes rolle og rettsstatsprinsipper, næringslivets samfunnsansvar og innsynsrett i forbindelse med norsk Miljøinformasjonslov, tema som ble tatt vel i mot og skapte engasjerte diskusjoner. Mer enn 100 studenter og forskere deltok i samtalene.

Samarbeid med Kinas prestisjeuniversiteter

-Nye samarbeidsavtaler og større omfang på utveksling med Kina er helt i tråd med strategien for juridisk fakultet sider dekan Dag Michaelsen.

-De kommende ukene venter vi flere delegasjoner fra Kinas prestisjeuniversiteter for å diskutere videre samarbeid innen forskning og utdanning. Vi ønsker også å utvide samarbeidet med Kina på forskningsområdet fortsetter han.

UiO har allerede inngått avtaler med Renminuniversitetet i Beijing og under Kinabesøket traff delegasjonen studenter som kommer på utveksling til SMR og juridisk fakultet til høsten. UIOs jusstudenter har også begynt å reise til Kina. 

Menneskerettighetssenteret ved Renminuniversitetet har nå blitt en av åtte offisielle baser for menneskerettigheter oppnevnt av myndighetene.

-Det er svært gledelig at det er en tidligere masterstudent ved SMR som har vært pådriver for dette sier Cecilie Bakke.

Egen avdeling for velferdsrettigheter

I løpet av delegasjonsreisen ble det klart at ledelsen ved juridisk fakultet på Renminuniversitetet nå også etablerer en egen avdeling med fokus på velferdsrettigheter -  så det er store muligheter for samarbeid også på dette området.

En av SMRs første partnere i Kina, China University of Political Science and Law (CUPL), er Kinas største på juristutdanning. Universitetet har også et eget menneskerettighetssenter og i juni vil SMR sammen med Petter Wille, direktør for Norges Nasjonale Institusjon for menneskerettigheter (NHRI) undervise ved deres kurs i menneskerettigheter for studenter. CUPL feirer i år 65 år og mottar i disse dager besøk av Kinas president Xi Jinping.

Delegasjonen møtte også ledelsen ved China Academy og Social Science (CASS). Dette er en tenke-tank rett under State Council og forskerne er tett knyttet på statens reformprosesser. Direktør Li Lin, som ledet møtet fra kinesisk side, pekte på rettsstat og rettsstatsprinsipper som ett av mulige videre samarbeidstema med SMR og Det juridiske fakultet.

I Sør-Kina var det forelesninger og seminar ved Guangzhou University. SMR har over flere år hatt samarbeid med deres menneskerettighetssenter og støttet kursing i menneskerettigehter for dommere og universitetslærere

SMRs Kinaprogram 20 år

SMRs Kinaprogram ble opprettet i 1997 og har bidratt vesentlig til å styrke utdanningstilbudet i menneskerettigheter ved kinesiske universitet. Mer enn 500 jus-lærere har deltatt på norsk-støttede kurs og et tilbud eksisterer i dag ved 100 universiteter. Kinaprogrammet har også hatt målrettede samarbeidsprosjekt på FNs menneskerettighetssystem, minoritetsrettigheter, kvinners rettigheter, media- og ytringsfrihet, arbeidsliv og rettsstat.

Mer om juridisk fakultets nye utvekslingsavtaler:

Det juridiske fakultet har nye utvekslingsavtaler med to av de mest anerkjente og høyt rankede juridiske universitetene i Kina: China University of Political Science and Law og Renmin University of China Law School, begge i Beijing.

Se også: 
-Utveksling til Kina gir nye muligheter

Publisert 8. mai 2017 11:50 - Sist endret 8. mai 2017 13:43