Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter fikk jusspris i Kina

Som den første utenlandske organisasjonen noensinne mottok Kinaprogrammet ved SMR Li Buyuns prestisjefulle jusspris.

Cecilie Figenscou Bakke mottok prisen på vegne av SMR under seremonien i Guangzhou, Kina.

Priskommitteen trakk frem Kinaprogrammets viktige arbeid for å fremme menneskerettighetsutdanning, forskning og rettsstatsprinsipper i Kina. 

- Kinaprogrammet har involvert seg i langsiktig engasjement og utviklet menneskerettighetsprosjekter basert på gjensidig respekt helt siden begynnelsen, sa Professor Ban Wenzhan, representant for priskomiteen i sin tale.

Propessor Li Buyun sammen med prismottaker Cecilie Figenschou Bakke som har ledet SMRs Kinaprogram siden 2006.

Første utenlandske organisasjon

Kinaprogrammet fikk prisen, som hvert år tildeles én kinesisk og én utenlandsk person eller organisasjon, sammen med den kinesiske professoren Liu Hainian. Tidligere har prisen utelukkende gått til enkeltpersoner, og Kinaprogrammet er dermed den første organisasjonen noensinne som mottar prisen. I sin takketale i Guangzhou trakk Cecilie Figenschou Bakke frem at de universelle menneskerettighetsstandardene alltid er utgangspunkt for SMRs prosjektinnsats, og at det er viktig å søke etter tema hvor man kan bidra til å gjøre en forskjell og hvor det er felles interesse mellom eksperter i Norge og Kina. Gjennom langsiktig innsats, tillit og vennskap har det vært mulig å finne frem til slike samarbeidsprosjekt selv om dette er sensitivt og utfordrende å jobbe med. En svært kompetent stab ved SMR og gode rådgivere i Kina har vært helt uvurderlig forteller Bakke.

- Viktig pris for menneskerettighetsarbeidet fremover

Å få annerkjennelse for arbeidet vårt gjennom denne Li Buyun-prisen  gjør meg ydmyk. Prisen kunne gått til personer eller organisasjoner som arbeider med hva som helst innenfor juss, men komiteen valgte å gi den til SMR som arbeider med FN og menneskerettigheter. Prisen er en stor oppmuntring for oss for videre samarbeid om forskning og utdanning i en periode hvor menneskerettighetene er under press.

Representanter fra SMR og Juridisk Fakultet ved UiO var forrige uke i Beijing for å feire at Kinaprogrammet er 20 år i 2017. 

Les mer om saken om disse sakene på våre engelske hovedsider:

 

Av Susanne Flølo
Publisert 15. des. 2017 13:51 - Sist endret 8. jan. 2018 10:04