English version of this page

Menneskerettighetsutdanning

Vi arbeider for å øke tilgangen til god og kvalitetssikret kunnskap om menneskerettighetene i våre samarbeidsland.

Pensumbøker 'Human Rights in Southeast Asia', støttet av SMR.

Hva gjør vi?

SMR gir kurs og undervisning i menneskerettigheter, og bidrar til å utvikle kvalitetssikret pensum ved viktige utdanningsinstitusjoner. Våre samarbeidspartnere er lokale universiteter og eksperter som underviser sivilsamfunn, myndigheter og ulike profesjonsgrupper, som politi og journalister.

Hvorfor er dette viktig?

De som har deltatt på treninger eller i undervisning arbeider for økt implementering av menneskerettigheter innenfor myndighetsstrukturer, i akademia eller som rådgivere for myndigheter og sivilsamfunn. Mange gir innspill til lovendringer og deltar i offentlig debatt om gjennomføring av menneskerettighetene.

Utvalgte resultater

  • Kina manglet utdanningstilbud i menneskerettigheter da SMR startet sitt arbeid. Et slikt tilbud eksisterer i dag ved vel 100 universiteter. SMR har vært en viktig bidragsyter til denne oppbyggingen.
  • En avtale inngått mellom SHAPE SEA og SMR​ (2016) sikrer at 20 universiteter i ASEAN-regionen tilbyr kvalitetssikret undervisning i menneskerettigheter.
  • Vietnam har fått sitt første masterprogram i menneskerettigheter etter bidrag fra SMR.

Lyst til å lære mer om vårt arbeid?

Last ned konseptnotat 

 

Publisert 22. des. 2016 15:41 - Sist endret 21. des. 2020 14:51