English version of this page

Menneskerettighetsutdanning

Vi arbeider for å øke tilgangen til god og kvalitetssikret kunnskap om menneskerettighetene i våre samarbeidsland.

To pensumbøker på hvit bakgrunn.

Pensumbøker 'Human Rights in Southeast Asia', støttet av SMR.

Det kan ikke være noen bærekraftig utvikling uten å fremme menneskerettighetene. Menneskerettighetsutdanning er en rettighet i seg selv, og en forutsetning for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Alle menneskerettighetsdokumenter gir utdanning en fremtredende plass og understreker utdanningens betydning for å realisere menneskerettighetene. SMR arbeider med menneskerettighetsundervisning for å bidra til effektiv implementering av menneskerettighetsstandarder.

Hva gjør vi? 

SMR tilbyr kurs og undervisning i menneskerettigheter og bidrar til å øke kvaliteten på menneskerettighetsutdanning ved universiteter, forskningsinstitusjoner, offentlige institusjoner og i sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi har virksomhet i flere land, blant annet Kina, Vietnam, Indonesia og Myanmar. SMR bidrar også til utvikling av læreplaner ved sentrale utdanningsinstitusjoner. Våre samarbeidspartnere er universiteter og eksperter som underviser ved akademiske institusjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, myndigheter og ulike faggrupper, som politi og journalister.

Målsettingen er å

  • Fremme universell respekt for og overholdelse av alle menneskerettigheter gjennom utdanning og anvendt forskning
  • Bedre tilgangen til kvalitetssikret menneskerettighetskunnskap og ferdigheter
  • Styrke kapasiteten til akademiske institusjoner og utøvere innen menneskerettighetsundervisning

Hvorfor er dette viktig? 

Menneskerettighetsundervisning er en langsiktig prosess som bygger verdier, kunnskap og ferdigheter. Alle FNs medlemsland har blitt enige om å jobbe for å styrke menneskerettighetsutdanning i høyere utdanning og etablere menneskerettighetsopplæringsprogrammer for lærere, embetsmenn, tjenestemenn og militært personell på alle nivåer. Til tross for at det er bred støtte for menneskerettighetsutdanning, er det fortsatt utfordringer med å effektivt implementere FNs erklæring om menneskerettighetsutdanning og opplæring. Derfor bør menneskerettighetsutdanning hele tiden utvikles for å svare på nye behov.

Pågående aktiviteter 

  • Regionalt samarbeid for å forbedre menneskerettighetene i Sørøst-Asia gjennom menneskerettighetsutdanning og anvendt forskning
  • Profesjonell utvikling av universitetsforelesere gjennom gjesteforskerordning og støtte til ressurspersoner i Kina og Sørøst-Asia
  • Utvikling av ny kunnskap gjennom oversettelse, pensumdesign og forskning
  • Støtte til regional nettverksplattform for undervisere og forskere fra Kina, Nordøst-Asia og Sørøst-Asia for å forbedre deres kapasitet i undervisningen av menneskerettigheter 
  • Årlig intensivkurs i internasjonale menneskerettigheter 
Emneord: Menneskerettigheter, Norsk senter for menneskerettigheter, SMR, menneskerettighetsutdanning
Publisert 22. des. 2016 15:41 - Sist endret 19. apr. 2022 09:28